esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


LSA kapacitātes stiprināšana aktīvākai līdzdalībai valsts politikai sociālajā attīstībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) aktīvi sadarbojas ar publisko pārvaldi (Saeimu, Ministru Kabinetu, Labklājības Ministriju, Rīgas un citām pašvaldībām) dažādos sociālās politiskas jautājumos. Sadarbība ietver gan normatīvo dokumentu izstrādi, gan arī praktisku sociālo pakalpojumu sniegšanu. Diemžēl sadarbībā ar publisko pārvaldi piedalās ierobežots LSA darbinieku skaits. Projekta mērķis ir celt LSA kapacitāti, kvalitatīvākai un aktīvākai darbībai, pārstāvot NVO un sabiedrības viedokli valsts un pašvaldības iestādēs. Projekta norise plānota Rīgā, laika posmā no 01.01.2012.- 30.04.2012. Projekta īstenošanā piedalīsies LSA Atbilstoši projekta mērķiem tiks pilnveidota un uzturēta interneta mājas lapa iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Darbam ar datoru un iekšējās komunikācijas veidošanai izstrādāto mājas lapas moduli tiks apmācītas 50 personas, kuras turpmāk nodrošinās informācijas apriti LSA darbinieku un sadarbības partneru vidē, radot izsvērta, praksē balstīta, kompetenta viedokļa formulēšanu organizācijas dalībai politikas veidošanas procesos. Eksperti veiks praktisko apmācību 100 LSA darbiniekiem un partneriem par līdzdalības iespējām un procedūrām sadarbībai ar Saeimu, Ministru kabinetu, pašvaldībām.

Результаты проекта: Projekta mērķis - paaugstināt Latvijas Samariešu apvienības (LSA) kapacitāti, lai kvalitatīvāk un aktīvāk pārstāvētu NVO un sabiedrības viedokli valsts un pašvaldību iestādēs, ir sasniegts. Atbilstoši projekta mērķiem tika pilnveidota un uzturēta interneta mājas lapa iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Darbam ar IT sistēmu un iekšējās komunikācijas veidošanai izstrādāto mājas lapas moduli tika apmācītas 77 personas, kuras turpmāk nodrošinās informācijas apriti. Iekšējās komunikācijas (intraneta) modulis ir integrēts mājaslapā www.samariesi.lv. Noorganizēts seminārs un noslēguma konference, kurā NVO pārstāvji tika informēti par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. LSA darbinieki, biedri un brīvprātīgie jauniegūtās zināšanas un prasmes intensīvi izmantos likumdošanas un izpildvaras aktu apspriedēs un viedokļu sagatavošanā.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2012-06-19
ESF финансирование: 8 917.92 EUR / 6 267.55 LVL;
  • ESF финансирование: 8 210.72 EUR / 5 770.53 LVL;
  • ESF частного финансирования: 707.20 EUR / 497.02 LVL;
ESF награждено: 8 917.91 EUR / 6 267.54 LVL;
  • ESF награждено: 8 210.72 EUR / 5 770.53 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 707.19 EUR / 497.02 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/112
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 30.04.2012.
Место реализации: Rīga, Visbijas prospekts 18
Юридический адрес: Visbijas prospekts18, Rīga, LV-1014
Tелефон: 67518098
Факс: 67518078
www: http://www.samariesi.lv
Cтатус: проект осуществлён