esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekts ir vērsts uz sabiedrības interešu aizstāvību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Projekta mērķis ir palielināt Latvijas Dabas fonda (LDF) kapacitāti līdzdalībai normatīvo aktu bāzes izstrādē un pārraudzībā šādos dokumentos: 1) Lauku attīstības programma 2014.-2020. 2) Meža likums, 3) Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2011.-2020, kā arī informēt un iesaistīt sabiedrību dabas aizsardzībā ar portālā Dabasdati.lv palīdzību. Lai īstenotu nospraustos mērķus LDF aktīvi piedalīsies Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejā, Meža Konsultatīvajā padomē, Saeimas komisiju sēdēs, ministriju sanāksmēs un Vides konsultatīvajā padomē. LDF komentēs normatīvo aktu projektus, sniegs priekšlikumus un atzinumus, kā arī lobēs ilgtspējīgas attīstības un dabas aizsardzības principu integrāciju jaunajos dokumentos. Ar portāla Dabasdati.lv starpniecību tiks izglītota un iesaistīta sabiedrība kā atgriezenisko saiti saņemot būtisku informāciju par jaunām aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm Latvijā. Projekts tiks īstenots 12 mēnešus, koordinēts LDF birojā, tā aktivitātes noritēs visā Latvijā.

Результаты проекта: Projektā plānotās aktivitātes ir īstenotas- Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sniedzis 14 atzinums par normatīvo aktu projektiem, piedalījies 19 normatīvo aktu projektu izstrādes darba grupās,4 MK komitejas un MK sēdēs, noorganizēti 9 semināri un viens 3 dienu seminārs LDF darbinieku kvalifikācijas celšanai, sarīkotas 4 informatīvās sanāksmes, LDF pārstāvji piedalījušies 13 konsultatīvo padomju 31 sēdē, mājas lapā publicētas 14 vēstules dabas interešu aizstāvībai ar LDF ieteikumiem valsts institūcijām, aktīvi noritējusi komunikācija sociālajā portālā- twitter, LDF pārstāvji piedalījušies EEB valdes sēdē un ikgadējā sanāksmē, kā arī konferencē Briselē, seminārā par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu un agrovides shēmām Polijā, ES Boreālā reģiona Natura 2000 bioģeogrāfiskajā seminārā Hamenlinna, Somijā,aktīvi publicētas ziņas Dabasdatos un sagatavoti 20 ilustrēti sugu noteicēji, veikti programmēšanas darbi, lai dabasdati.lv būtu pieejami angļu un krievu val., sagatavotas vairākas publikācijas žurnālam " GEO", 7 prese relīzes un noorganizēts projekta noslēguma seminārs.
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-02-19
ESF финансирование: 28 579.38 EUR / 20 085.70 LVL;
  • ESF финансирование: 26 313.03 EUR / 18 492.90 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 266.35 EUR / 1 592.80 LVL;
ESF награждено: 28 579.38 EUR / 20 085.70 LVL;
  • ESF награждено: 26 313.02 EUR / 18 492.90 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 266.36 EUR / 1 592.81 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/113
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Dzirnavu iela 73-2, Rīga
Юридический адрес: Dzirnavu iela 73 - 2, Rīga, LV-1011
Tелефон: 67830999
Факс: 67830291
www: http://www.ldf.lv
Cтатус: проект осуществлён