esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un regulāru PROVIDUS līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām e-līdzdalības rīku izmantošanā savu interešu aizstāvībā. Viens no PROVIDUS efektīvas darbības šķēršļiem ir tas, ka Saeima un valsts pārvaldes institūcijas regulāri aicina aktīvi līdzdarboties gan formālās, gan neformālās darba grupās, nenodrošinot finansējumu ekspertu pavadītajam laikam. Galvenās aktivitātes ir PROVIDUS ekspertu līdzdarbošanās ministriju un Saeimas veidotās darba grupās, arī atzinumu sniegšana, kā arī e-līdzdalības resursu apkopošana un attīstīšana, konsultācijas un apmācības to izmantošanā citām NVO. Projekta rezultātā tiks sniegts ieguldījums likumdošanas procesā un tā rezultātā uzlaboti vismaz 10 tiesību akti, kā arī sniegts atbalsts Latvijas NVO līdzdalības kapacitāšu celšanā. Projekta norises vieta un laiks – Rīga, 12 mēneši (01.01.2012-31.12.2012)

Project results: Projektam bija 2 mērķa grupas. Aktivitāšu, kas skar "Providus" līdzdalību politikas plānošanas procesā, mērķa grupa bija biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS". Aktivitāšu, kuru mērķis bija sniegt atbalstu citām Latvijas NVO e-līdzdalības rīku pielietošanā, mērķa grupa bija aktīvas Latvijas nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas ietekmēt politikas plānošanas un ieviešanas procesu, izmantojot e-līdzdalības rīkus. Projekta īstenošanas laikā notikusi līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā - sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, tai skaitā dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana - kopumā projekta īstenotāja eksperti piedalījušies 25 dēdēs un sagatavoti 19 atzinumi. Notikušas 4 apmācības "E-līdzdalības resursu apkopošana un attīstīšana", apmācībās piedalījušies 60 dalībnieki. 6929 reizes aktīvi pielietotas laika līknes. Portāli pilitika.lv un gudrasgalvas.lv apmeklēti 321036 reizes. Informācija par projektu tika atjaunota 15 reizes. 2. reizes projekta mājas lapā www.providus.lv ir izvietota informācija par projekta sasniegumiem, kā arī izvietota informācija par projekta labās prakses piemēriem un īpašajiem sasniegumiem.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-04-18
ESF Funding: 33 049.80 EUR / 23 227.53 LVL;
  • ESF Funding: 30 428.94 EUR / 21 385.58 LVL;
  • ESF private funding: 2 620.86 EUR / 1 841.95 LVL;
Total ESF spent: 33 049.80 EUR / 23 227.53 LVL;
  • ESF spent: 30 428.93 EUR / 21 385.57 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 620.87 EUR / 1 841.96 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/138
Project Promoter: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Rīga, Alberta iela 13, LV-1010
Legal address: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Phone: 67039252
Fax: 67039244
www: http://www.providus.lv
Status: Pabeigts