esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mēs Kurzemei

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis: veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā. Projektā iesaistītās mērķa grupas: 50 Kurzemes NVO Projekta norises vieta: Kurzemes reģions. Projekta īstenošanas laiks 10 mēneši Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem. - 5 Izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem dažādos Kurzemes novados. - Ārvalstu prakses izpēte Dānijā (8 dalībnieki). - Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017. izstrāde (piedalās 25 NVO centra biedri un sadarbības partneri) - NVO sektora pārstāvniecība formālās sanāksmēs Kurzemes reģionā. - Konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē” (piedalās 70 pārstāvji no NVO, pašvaldībām, plānošanas reģiona).

Результаты проекта: Projekta mērķis - veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā, ir sasniegts. Projekta laikā īstenotas aktivitātes: - 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem; - 5 izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem Kurzemes novados - Talsos, Skrundā, Saldū, Purmsātos un Dundagā; - ārvalstu prakses izpēte Dānijā (8 dalībnieki); - Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017.gadam izstrāde; - NVO sektora pārstāvniecība formālās sanāksmēs Kurzemes reģionā; - konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē”. Projekta mērķa grupas dalībnieki pārstāvēja 58 organizācijas, līdz ar to sasniegtajiem rezultātiem ir multiplicējošs efekts. Projektā tika nodrošināta publicitāte - aktivitāšu īstenošanas telpās novietots plakāts, 70 publikācijas plašsaziņas līdzekļos - laikrakstā "Talsu Vēstis", Mērsraga novada avīzē, Talsu novada avīzē, pašvaldību mājaslapās, lielākajos Kurzemes interneta ziņu portālos un mājaslapā www.zkcentrs.lv.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2012-12-21
ESF финансирование: 25 925.96 EUR / 18 220.87 LVL;
  • ESF финансирование: 23 870.01 EUR / 16 775.94 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 055.95 EUR / 1 444.93 LVL;
ESF награждено: 25 925.96 EUR / 18 220.87 LVL;
  • ESF награждено: 23 870.01 EUR / 16 775.94 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 055.95 EUR / 1 444.93 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/139
Исполнитель проекта: Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.10.2012.
Место реализации: Talsu novads, 5 citi Kurzemes novadi
Юридический адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tелефон: 29811722
Факс: -
www: http://www.zkcentrs.lv
Cтатус: проект осуществлён