esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
No 2012.gada janvāra līdz 2012.gada maijam tiks pilnveidota biedrības organizatoriskā struktūra un ieviesta kvalitātes sistēma, paaugstinātas biedrības darbinieku un brīvprātīgo zināšanas par produktīvu darbu, veicināta ikviena iniciatīva un atbildības uzņemšanās, biedrības darba kvalitātes uzlabošanai. Aktivitātes: – pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā – iepazīšanās ar invalīdu organizāciju darbu un tikšanās ar pašvaldības institūciju pārstāvjiem – funkciju deleģēšana NVO. – 2 dienu seminārs par LNB organizatoriskās struktūras pilnveidi 20 biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem. – 2 dienu seminārs par LNB tālākās darbības kvalitātes uzlabošanu 20 biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem. – kvalitātes sistēmas CAF ieviešana. – pašvērtējuma rokasgrāmatas izveidošana. – saņemtas konsultācijas sociālo pakalpojumu pilnveidošanā. – informatīvais seminārs par labās prakses piemēriem un sasniegtajiem projekta rezultātiem biedrības darbiniekiem, brīvprātīgajiem un padomes locekļiem. Kopējās attiecināmās izmaksas LVL17 083.98

Projekta rezultāti: Projekta aktivitātes tika īstenotas piecu mēnešu laikā un to mērķis bija Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju motivācijas stiprināšana un zināšanu pilnveidošana par produktīvu darbu, pilnveidojot biedrības organizatorisko struktūru un ieviešot darboties spējīgu, uz konkrētām vajadzībām orientētu kvalitātes sistēmu. Šo piecu mēnešu laikā, projekta ietvaros, ir notikušas vairākas aktivitātes. Marta beigās 9 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Dāniju, lai iepazītos ar šīs valsts cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbu, to struktūru, informācijas aprites nodrošinājumu, sociālo un citu pakalpojumu dažādību un standartiem, NVO sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pārņemtu viņu labās prakses piemērus. 2012.gada aprīlī un maijā 20 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki piedalījās vieslektoru vadītajos semināros, kuros notika darbinieku apmācība par organizācijas struktūras izveidi, par tās stratēģijas pilnveidošanu un kvalitātes sistēmas CAF (Common Assistment framework) nozīmi, uzbūvi, prasībām un ieviešanu, par informācijas apmaiņas sistēmu organizācijā. Projektam noslēdzoties atbilstoši CAF (Common Assessment Framework) tika izdota Liepājas Neredzīgo biedrības izstrādāta pašnovērtējuma rokasgrāmata, kas ir dokuments, kurā aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un atbildība. Grāmata izdota gan redzīgo rakstā, gan Brailā, kā arī ievietota biedrības mājas lapā, tādējādi nodrošinot atklātu tās pieejamību biedrības darbiniekiem, biedriem, projekta finansētājiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Projekta kopējais finansējums: 24 308.31 EUR / 17 083.98 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 22 380.66 EUR / 15 729.22 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 927.65 EUR / 1 354.76 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 24 308.32 EUR / 17 083.98 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 22 380.67 EUR / 15 729.22 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 927.65 EUR / 1 354.76 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/142
Projekta īstenotājs: Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Ganību iela 197/205, Liepāja
Juridiskā adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Telefons: 26544442, 63431535
Fakss: 63407115
WWW adrese: http://www.redzigaismu.lv
Statuss: Pabeigts