esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta ietvaros paredzēts veikt izpēti par pašvaldības darbinieku zināšanu līmeni un zināšanu saturu projektu izstrādes un ieviešanas jomā, uz kuras pamata plānots izstrādāt integrētu projektu izstrādes un ieviešanas apmācību programmu un apmācīt darbiniekus atbilstoši izstrādātajai programmai. Tāpat iecerēts veikt izpēti par pašvaldības darbinieku kompetencēm, kas nepieciešamas projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei, izstrādāt atbilstošu apmācību programmu un apmācīt kompetentos darbiniekus pēc speciāli izstrādātas metodoloģijas izstrādāt tehniski ekonomiskos pamatojumus. Pēc iepriekš minēto aktivitāšu veikšanas, plānots veikt izpēti par darbinieku zināšanu līmeņa izmaiņām projektu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes jomās.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veikta priekšizpēte par pašvaldības darbinieku zināšanu līmeni un zināšanu saturu projektu izstrādes un ieviešanas jomā, izstrādātas mācību programmas, veiktas apmācības darbiniekiem bez priekšzināšanām (projektu vadība, stratēģiskā plānošana, projekta dzīves cikls un vadīšanas fāzes, projekta īstenošanas finanšu jautājumi, ES fondu līdzfinansēto projektu juridiskie aspekti) un darbiniekiem ar priekšzināšanām (projektu vadība, ES fondu līdzfinansēto projektu juridiskie aspekti, stratēģiskā plānošana), sagatavoti metodiskie materiāli un veikta projektu rezultātu novērtēšana. Projekta rezultātā paaugstināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitāte ES finansēto projektu jomā, uzlabojot darbinieku zināšanas par projektu izstrādes un ieviešanas procesu, kā arī veicot darbinieku apmācību projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-10
Projekta kopējais finansējums: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/003
Projekta īstenotājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
Īstenošanas vieta: Brīvības iela 120, Jēkabpils
Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Telefons: 65232335
Fakss: 65235333
Statuss: Pabeigts