Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Rundāles novada pašvaldības kapacitātes stiprināša[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rundāles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt Rundāles novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Mērķa sasniegšanai ir paredzēts realizēt savstarpēji sasaistītu aktivitāšu virkni, organizējot pētījumu „ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņa ar Attīstības programmas 2012.g.-2018.g. izvirzītājām prioritātēm” un iesaistot Rundāles novada pašvaldības struktūrvienību un nodaļu vadītājus, kā arī nozaru speciālistus apmācībās par ES un pārējo ārvalstu finanšu instrumentiem. Apmācības paredz teorētisku zināšanu ieguvi ar praktiskām nodarbībām un labas prakses pārņemšanu. Projektu realizē Rundāles novada dome, aktivātēs iesaistot 44 novada domes darbiniekus. Projekts noritēs 10 mēnešu garuma no 11.2011. līdz 08.2012. Projekta gaita un visi sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti Rundāles novada domes bezmaksas izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti timekļa vietnē www.rundale.lv, speciāli izveidotā projekta sadaļā.

Project results: Projekta mērķis - stiprināt Rundāles novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā - ir sasniegts, realizējot savstarpēji saistītu aktivitāšu virkni: veikts pētījums „ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņā ar Attīstības programmas 2012.g. – 2018.g. izvirzītajām prioritātēm”, ar kuru rezultātiem tika iepazīstinātas plašākas sabiedrības grupas - uzņēmēji, pašvaldības darbinieki un citi interesenti. 44 pašvaldības darbinieki tika iesaistīti apmācībās par ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistes iespējām.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2012-12-14
ESF Funding: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
  • ESF Funding: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
Total ESF spent: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
  • ESF spent: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/021
Project Promoter: Rundāles novada dome
Start date of project: 01.11.2011.
Project finish date: 31.08.2012.
Place of implementation: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Legal address: Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Phone: 63962149, 29441971
Fax: 63962533
www: http://www.rundale.lv
Status: Pabeigts