Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarb[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu institūciju līdzfinansēto projektu īstenošanā, nodrošinot darbiniekiem teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus, kā arī publicitātes pasākumus vietējās un starptautiskās partnerības veicināšanai. Projekta iesniedzējs ir Kocēnu novada dome, projekta partneris Burtnieku novada pašvaldība, projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī Pārgaujas novada pašvaldības darbinieki. Projekta īstenošanas vieta ir Vidzeme, īstenošanas laiks – 5 mēneši. Projekta ietvaros tiks veiktas apmācības par projektu vadību, iepirkumu īstenošanu, energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī organizēts vajadzību apzināšanas seminārs pārrobežu sadarbības projektiem. Vajadzību apzināšanas seminārā tiks iekļauti arī pašvaldību sabiedrības pārstāvji. Projektā tiks izstrādāts arī informatīvais materiāls par pašvaldībās īstenotajiem projektiem, kurš tiks ievietots Kocēnu un Burtnieku novada mājas lapās, tādējādi sekmējot vietējo un starptautisko partnerību.

Project results: Projekta mērķis- trīs pašvaldību (Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas) darbinieku kapacitātes celšana, nodrošinot teorētiskus un praktisku izglītojošus pasākumus (apmācības)- sasniegts. Projekta ietvaros notikušas apmācības: 1) par projektu vadību ES fondu u.c. ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, tai skaitā apgūti vispārējie pamatprincipi projektu vadībā, specifiski projektu vadība ES fondu u.c. projektu ieviešanā, projektu vadītāja prasmju paaugstināšana specifiskos projekta vadības procesos; 2) par iepirkuma procesu organizēšanu ES fondu u.c. ārvalstu fondu līdzfinansēto projektos, tai skaitā apgūti vispārējie pamatprincipi, specifiski ES fondu u.c. projektos, projektēšanas un būvniecības iepirkumi, nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšana; 3) par energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu, par pārrobežu sadarbības projektu attīstību. Projekta ietvaros izgatavots informatīvs materiāls (buklets) par jau īstenotajiem projektiem.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2012-05-08
ESF Funding: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • ESF Funding: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
Total ESF spent: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • ESF spent: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/048
Project Promoter: Kocēnu novada dome
Partner(s): Burtnieku novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2011.
Project finish date: 31.01.2012.
Legal address: Alejas iela 8, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
Phone: 64207693; 26526427
Fax: 64207688
www: http://www.koceni.lv
Status: Pabeigts