Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Stopiņu novada domes projekta iesniegumu „Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – projekts) mērķis ir celt Stopiņu novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu rakstīšanā, īstenošanā, starptautisku partneru piesaistē un kopīgu projektu izstrādē. Projekta tiešā mērķa grupa ir Stopiņu novada pašvaldības institūciju darbinieki – kopā 56, bet netiešā mērķa grupa ir visi Stopiņu novada iedzīvotāji, jo veiksmīgāk piesaistot Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējumu tiks uzlaboti pašvaldības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tiks īstenoti divi apmācību kursi: apmācību kurss „Projektu vadība” un apmācību kurss „Starptautisko partneru piesaiste un kopīgo projektu izstrāde”. Projekts tiks īstenots Stopiņu novadā no 2011.gada decembra līdz 2012.gada septembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 10 562,00 Ls, kuras 100% apmērā sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Результаты проекта: Projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Stopiņu novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā- sasniegts. Projektā pašvaldības darbinieki papildinājuši savas zināšanas, kuras izmantos jaunu ES un citu finanšu instrumentu projektu piesaistei (piemēram, šobrīd Sauriešu bibliotēka plāno iesniegt projektu LEADER programmā un piesaistīt finansējumu bibliotēkas aprīkojuma iegādei, Sociālais dienests plāno arī iesniegt projektu LEADER programmā). Apmācītajiem pašvaldības darbiniekiem daloties pieredzē, zināšanās ar saviem kolēģiem, neformāli paaugstināsies novada pašvaldības institūciju darbinieku kapacitāte.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2012-11-07
ESF финансирование: 13 756.23 EUR / 9 667.93 LVL;
  • ESF финансирование: 13 756.23 EUR / 9 667.93 LVL;
ESF награждено: 13 756.22 EUR / 9 667.93 LVL;
  • ESF награждено: 13 756.22 EUR / 9 667.93 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/053
Исполнитель проекта: Stopiņu novada dome
Дата начала проекта: 01.12.2011.
Дата окончания проекта: 30.09.2012.
Место реализации: Instritūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Юридический адрес: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tелефон: 67910518
Факс: 67910532
Cтатус: проект осуществлён