Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis - jaunatnes lietu speciālistu kompetenču paaugstināšana, lai nodrošinātu efektīvu 13 - 30 gadu vecu jauniešu vajadzībām atbilstošu un vienādu informācijas pieejamību un tās saņemšanas pakalpojumu līmeņa paaugstināšanu uzņēmējdarbības, nodarbinātības, sociālās aizsardzības jomās Madonas novadā. Projekta īstenotājs - Madonas novada pašvaldība, kas identificējusi problēmu par nepietiekamu informācijas saņemšanas pakalpojumu pieejamību jauniešiem, kā rezultātā novadā samazinās jauniešu skaits, rodas nepietiekošs darbaspēka resursu apjoms, radot draudus novada ekonomiskajai attīstībai. Būtiski izmainās darbaspēka vecuma struktūra. Lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem jauniešiem, projekta aktivitātēs kā sadarbības partneri darbosies pagastu pārvaldes. Projekta plānotās aktivitātes - darba ar jaunatni izvērtēšana, jaunatnes lietu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana, jaunatnes darba metodisko un informatīvo materiālu nodrošinājums - vērstas uz tiešās mērķauditorijas - jaunatnes ietu speciālistu kompetenču pilnveidi. Netiešā mērķauditorija – Madonas novada jaunieši un iedzīvotāji. Projekta norises vieta - Madonas novads, kas ir lielākais Vidzemē. Projekta norises laika posms 01.09.2010 – 31.07.2011. Rezultāts - pozitīvas atgriezeniskas saiknnes veidošanās starp pašvaldības jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešiem, kas kalpos par priekšnosacījumu ilgtspējīgai ekonomiskajai attīstībai novadā.

Результаты проекта: Realizējot projektu „Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Madonas novadā”, veikta Madonas novada jaunatnes lietu speciālistu kompetenču paaugstināšana, nodrošinot efektīvu 13-30 gadu vecu jauniešu vajadzībām atbilstošu un vienādu informācijas pieejamību un informācijas saņemšanas pakalpojumu līmeņa paaugstināšanu uzņēmējdarbības, nodarbinātības, sociālās aizsardzības jomās Madonas novadā. Projekta ietvaros apmācīti 24 jaunatnes lietu speciālisti, kas apkalpo visa Madonas novada teritoriju, pilsētu un 14 pagastus, dokumentu vadības sistēmas NAMEJS lietošanā, noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz 6 Igaunijas jauniešu centriem, sagatavots informācijas saņemšanas pakalpojumu pasākumu plāns, noorganizēta noslēguma konference. Lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju un atbalstītu jaunatnes lietu speciālistu darbu, izstrādāti metodiskie un publicitātes materiāli - rokasgrāmata un informatīvie kalendāri jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas pieejami bez maksas visās pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī elektroniski mājaslapā www.madona.lv.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2011-11-16
ESF финансирование: 21 643.10 EUR / 15 210.86 LVL;
  • ESF финансирование: 18 396.64 EUR / 12 929.23 LVL;
ESF награждено: 21 643.10 EUR / 15 210.86 LVL;
  • ESF награждено: 18 396.63 EUR / 12 929.23 LVL;
  • ESF награждено, частное: 2 597.18 EUR / 1 825.31 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019
Исполнитель проекта: Madonas novada pašvaldība
Партнер: Aronas pagasta pārvalde ,Ļaudonas pagasta pārvalde ,Kalsnavas pagasta pārvalde ,Mārcienas pagasta pārvalde ,Dzelzavas pagasta pārvalde ,Lazdonas pagasta pārvalde ,Barkavas pagasta pārvalde ,Bērzaunes pagasta pārvalde ,Sarkaņu pagasta pārvalde ,Praulienas pagasta pārvalde ,Liezēres pagasta pārvalde ,Ošupes pagasta pārvalde
Дата начала проекта: 01.09.2010.
Дата окончания проекта: 31.07.2011.
Юридический адрес: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tелефон: 29173104; 64860567
Факс: 64860079
Cтатус: проект осуществлён