Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēšanai, kas vienkāršos pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmu un uzlabos sociālo pakalpojumu sniedzēju izpratni par institūcijas vadības elementu nozīmību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas procesā. Jaunās pieejas pamatā būs pašnovērtējuma metodika, kuras tapšanā iesaistīti paši pakalpojumu sniedzēji no visiem reģioniem, Labklājības ministrijas speciālisti, jomas eksperti, kā arī nevalstisko organizāciju un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Metodika balstīsies uz šobrīd normatīvi noteiktiem un CAF (Common Assessment Framework) kvalitātes vadības modeļa kritērijiem. Projekta rezultātā izveidotā pieeja būs ieguldījums sociālās aprūpes un rehabilitācijas, kā arī sociālo dienestu kapacitātes paaugstināšanā un nodrošinās pamatu turpmākai kvalitātes vadības sistēmu ieviešanai.

Результаты проекта: Projekta mērķis ir sasniegts - ir radīta jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un pilnveidošanai, sniegta papildus izpratne par vadības funkciju, sociālo pakalpojumu kvalitātes būtību, nozīmību, to novērtēšanas un pilnveidošanas nepieciešamību un iespējām. Projekta ietvaros sagatavots apjomīgs skaidrojošs materiāls- metodika, noorganizēti 5 reģionālie semināri, iesaistītas 139 sociālo pakalpojumu sniedzējas institūcijas (plānotas - 70); reģionālajos semināros piedalījušās 285 personas (plānotas 200 personas); izstrādāta aptaujas anketa par sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un sagatavots dalībnieku apmierinātības anketu kopsavilkums; notikušas 5 ideju laboratorijas ar dalībnieku skaitu - 120 personas (plānotais dalībnieku skaits - 100); sagatavoti 5 ideju laboratoriju darbības rezultāti un sagatavots viens rezultātu apkopojums, izstrādāta pašnovērtējuma metodika un nosacījumi sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes kontrolei. 8 sociālo pakalpojumu sniedzēji projekta ietvaros veikuši pašnovērtējumu (plānoti 4); izstrādāts baneris, kas ievietots pašvaldību un sociālo pakalpojumu sniedzēju mājaslapās un norāda saiti uz LM mājaslapu www.lm.gov.lv; sagatavota informatīva lapa "Zini savas tiesības"; izdots kalendārs ideju laboratorijās iesaistītajiem brīvprātīgajiem darbiniekiem ar ideju laboratorijās tapušām fotogrāfijām un citātiem - 100 eks.; sagatavoti 2 projekta administrēšanā iesaistīto darbinieku ziņojumi kvalitātes vadības sistēmas (KVS) grupai (prezentācijas). Izstrādāto metodiku iespējams aprobēt dažādās institūcijās, sniedzot iespēju veikt pašnovērtējumu ekspertu uzraudzībā.
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2011-09-21
ESF финансирование: 32 285.82 EUR / 22 690.60 LVL;
  • ESF финансирование: 27 442.94 EUR / 19 287.01 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 842.88 EUR / 3 403.60 LVL;
ESF награждено: 32 285.81 EUR / 22 690.60 LVL;
  • ESF награждено: 27 442.94 EUR / 19 287.01 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/022
Исполнитель проекта: LR Labklājības ministrija
Дата начала проекта: 01.09.2010.
Дата окончания проекта: 30.06.2011.
Юридический адрес: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
Tелефон: 67021611
Факс: 67276445
Cтатус: проект осуществлён