Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Procesu vadības ieviešana Veselības ministrijā

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Procesu vadības ieviešana Veselības ministrijā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Kvalitatīvas pārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldes iestādes (šeit un turpmāk tekstā – iestādes) darbību, palielināt kapacitāti un klientu apmierinātību. Veselības ministrijas pakļautībā ir 8 valsts aģentūras,4 centri,1 inspekcija un viena universitāte. Tādējādi procesu pieejas ieviešana iestādē ir stratēģisks lēmums, ko ietekmē tās darbības mērķi, veicamās funkcijas un uzdevumi. Tāpēc - lai veicinātu klientu apmierinātību, kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādei, ieviešanai un efektivitātes uzlabošanai nepieciešama procesu pieeja. Visi Veselības Ministrijā realizētie procesi ir jāidentificē, jānosaka to secība un savstarpējā saistība, kritēriji un metodes to efektīvai vadībai, jāanalizē, jāuzrauga un jāmēra šo procesu veikšana un jāveic darbības to uzlabošanai. Veselības Ministrija plāno izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmas pamatelementus savā ikdienas darbībā un tāpēc paredz realizēt projektu „Procesu vadības ieviešana” laika posmā no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 1.oktobrim. Projekta ietvaros paredzētās darbības ir vērstas uz publiskās pārvaldes institūcijas - Veselības Ministrijas darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu, veicot kvalitātes vadības sistēmas (KVS) elementu izstrādi un ieviešanu publisko varu realizējošā iestādē sociālās politikas jomā visā valstī. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības: 1.Definēti un aprakstīti galvenie un atbalsta procesi. 2.Izveidota definēta procesu karte. 3.Izveidots procesu mijiedarbības modelis un noteikti procesu vadības raksturotāji

Project results: Projekts tika vērsts uz Veselības ministrijas pamatprocesu apzināšanu, sakārtošanu un efektīvu uzturēšanu. Projekta mērķis - izveidot, ieviest un pilnveidot elektroniski lietojamu vadības sistēmu, tika sasniegts.Mācībās par kvalitātes vadības sistēmu 25 darbinieki ieguva vispārējas zināšanas par kvalitātes vadības pamatprincipiem un ISO 9001:2008 nosacījumiem, 23 darbinieki apmācīti iekšējā audita veikšanā saskaņā ar ISO 19011. Projekta ietvaros tika izstrādāts un apstiprināts Veselības ministrijas pamatprocesu saraksts, izveidota pamatprocesu karte, procesu mijiedarbības modelis, izstrādāti un apstiprināti Veselības ministrijas 4 pamatprocesu bloku un atbalsta bloku apraksti, izstrādāta ministrijas Kvalitātes vadības rokasgrāmatas procesu aprakstu sadaļa.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2010-04-27
ESF Funding: 22 984.36 EUR / 16 153.50 LVL;
  • ESF Funding: 19 536.70 EUR / 13 730.47 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 447.66 EUR / 2 423.03 LVL;
Total ESF spent: 22 984.36 EUR / 16 153.50 LVL;
  • ESF spent: 19 536.70 EUR / 13 730.47 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/002
Project Promoter: Veselības Ministrija
Start date of project: 01.12.2009.
Project finish date: 31.05.2010.
Legal address: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011
Phone: 67876010
Fax: 67876002
Status: Pabeigts