esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas speciālista un auditoru apmācība, meža reproduktīvā materiāla paraugu noņemšanas speciālistu apmācība un vienas jomas akreditācija Valsts meža dienestā.

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Projekta „Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk - KVS) speciālista un auditoru apmācība, meža reproduktīvā materiāla paraugu noņemšanas speciālistu apmācība un vienas jomas akreditācija Valsts meža dienestā (turpmāk - VMD)” mērķis ir sadalīts četrās daļās: Apmācīt VMD Kvalitātes vadības daļas kvalitātes vadības sistēmas speciālistu kvalitātes vadības sistēmas vadītāja un KVS vadošā auditora kvalifikācijai. Apmācīt 30 VMD iekšējos KVS auditorus. Apmācīt 9 VMD speciālistus meža reprudoktīvā materiāla (turpmāk - MRM) paraugu noņemšanai. Veikt vienas jomas akreditāciju. Projektā izvirzīto mērķu realizācija ir svarīga VMD kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas sastāvdaļa. Lai ieviestu KVS un to akreditētu iestādei ir nepieciešami kompetenti darbinieki kvalitātes jautājumu jomā. VMD pakāpeniska akreditācija ir iekļauta VMD stratēģiskajos mērķos. Projekta mērķa grupas KVS auditori un VMD darbinieki, kuru tiešie darba pienākumi ir saistīti ar MRM apriti – tas ir aptuveni 1000 VMD darbinieku. Projektu īstenos projekta pieteicējs – VMD, nepiesaistot sadarbības partnerus. Projekta apmācību procesam tiks veikta aptauja mācību spēku izvēlei. Ņemot vērā, ka VMD struktūrvienības atrodas visā Latvijas teritorijā projekts tiks realizēts aptverot visus reģionus. Projekta paredzamais realizācijas laiks 12 mēneši. Projekta realizācijas rezultātā ir paredzams, ka VMD kvalitātes vadības sistēmu speciālists cels savu kvalifikāciju. Viņš būs apguvis KVS vadītāja un vadošā auditora kursus. Tiks apmācīti 30 KVS iekšējie auditori un 10 VMD darbinieki tiks apmācīti MRM paraugu noņemšanai. Lai nodrošinātu tehniski kompetentu un autoritatīvu apliecinājumu par VMD funkciju izpildi VMD klientiem, VMD tiks veikta MRM aprites procesa akreditācija Latvija nacionālajā akreditācijas birojā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros tika veikta 24 Valsts meža dienesta (VMD) kvalitātes vadības sistēmas auditoru apmācība un 1 kvalitātes vadības sistēmas speciālista apmācība, iegūstot kvalitātes sistēmas vadītāja kvalifikāciju. Iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas tiek pielietotas VMD darbības pilnveidošanai, risku un analīzes metodikas izstrādāšanai, kā arī praktisko kvalitātes vadības sistēmas auditu veikšanai mežā. Izstrādāta Valsts meža dienesta "Kvalitātes rokasgrāmata".
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2011-11-21
ESF финансирование: 15 509.79 EUR / 10 900.34 LVL;
  • ESF финансирование: 13 183.32 EUR / 9 265.29 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 326.47 EUR / 1 635.05 LVL;
ESF награждено: 15 509.79 EUR / 10 900.34 LVL;
  • ESF награждено: 13 183.32 EUR / 9 265.29 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/008
Исполнитель проекта: Valsts meža dienests
Дата начала проекта: 01.11.2009.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
Юридический адрес: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Tелефон: 67229106
Факс: 67820377
www: http://www.vmd.gov.lv
Cтатус: проект осуществлён