Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Kvalitātes vadības sistēmas speciālista un auditor[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas speciālista un auditoru apmācība, meža reproduktīvā materiāla paraugu noņemšanas speciālistu apmācība un vienas jomas akreditācija Valsts meža dienestā.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta „Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk - KVS) speciālista un auditoru apmācība, meža reproduktīvā materiāla paraugu noņemšanas speciālistu apmācība un vienas jomas akreditācija Valsts meža dienestā (turpmāk - VMD)” mērķis ir sadalīts četrās daļās: Apmācīt VMD Kvalitātes vadības daļas kvalitātes vadības sistēmas speciālistu kvalitātes vadības sistēmas vadītāja un KVS vadošā auditora kvalifikācijai. Apmācīt 30 VMD iekšējos KVS auditorus. Apmācīt 9 VMD speciālistus meža reprudoktīvā materiāla (turpmāk - MRM) paraugu noņemšanai. Veikt vienas jomas akreditāciju. Projektā izvirzīto mērķu realizācija ir svarīga VMD kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas sastāvdaļa. Lai ieviestu KVS un to akreditētu iestādei ir nepieciešami kompetenti darbinieki kvalitātes jautājumu jomā. VMD pakāpeniska akreditācija ir iekļauta VMD stratēģiskajos mērķos. Projekta mērķa grupas KVS auditori un VMD darbinieki, kuru tiešie darba pienākumi ir saistīti ar MRM apriti – tas ir aptuveni 1000 VMD darbinieku. Projektu īstenos projekta pieteicējs – VMD, nepiesaistot sadarbības partnerus. Projekta apmācību procesam tiks veikta aptauja mācību spēku izvēlei. Ņemot vērā, ka VMD struktūrvienības atrodas visā Latvijas teritorijā projekts tiks realizēts aptverot visus reģionus. Projekta paredzamais realizācijas laiks 12 mēneši. Projekta realizācijas rezultātā ir paredzams, ka VMD kvalitātes vadības sistēmu speciālists cels savu kvalifikāciju. Viņš būs apguvis KVS vadītāja un vadošā auditora kursus. Tiks apmācīti 30 KVS iekšējie auditori un 10 VMD darbinieki tiks apmācīti MRM paraugu noņemšanai. Lai nodrošinātu tehniski kompetentu un autoritatīvu apliecinājumu par VMD funkciju izpildi VMD klientiem, VMD tiks veikta MRM aprites procesa akreditācija Latvija nacionālajā akreditācijas birojā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika veikta 24 Valsts meža dienesta (VMD) kvalitātes vadības sistēmas auditoru apmācība un 1 kvalitātes vadības sistēmas speciālista apmācība, iegūstot kvalitātes sistēmas vadītāja kvalifikāciju. Iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas tiek pielietotas VMD darbības pilnveidošanai, risku un analīzes metodikas izstrādāšanai, kā arī praktisko kvalitātes vadības sistēmas auditu veikšanai mežā. Izstrādāta Valsts meža dienesta "Kvalitātes rokasgrāmata".
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-21
Projekta kopējais finansējums: 15 509.79 EUR / 10 900.34 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 13 183.32 EUR / 9 265.29 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 326.47 EUR / 1 635.05 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 15 509.79 EUR / 10 900.34 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 13 183.32 EUR / 9 265.29 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/008
Projekta īstenotājs: Valsts meža dienests
Uzsākšanas datums: 01.11.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Juridiskā adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Telefons: 67229106
Fakss: 67820377
WWW adrese: http://www.vmd.gov.lv
Statuss: Pabeigts