Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana S[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta ietvaros paredzēts novērtēt esošo Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - Aģentūra) darbības atbilstību kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2000 prasībām, piesaistot ārējos konsultantus; veikt vadības grupas, iekšējo auditoru un aģentūras darbinieku apmācību par ISO 9001:2000; definēt un apstiprināt Aģentūras kvalitātes politiku; izstrādāt kvalitātes mērķus un kvalitātes rokasgrāmatu; definēt procesus, izstrādāt un apstiprināt procesu vadības kārtību, procesu un to raksturotāju aprakstu un mijiedarbības shēmu; procesu novērtēšanas metožu sarakstu; izstrādāt un apstiprināt sistēmas mērīšanas kritērijus; izstrādāt e-vidi izstrādāto KVS dokumentu izvietošanai Aģentūras intranetā, veikt iekšējo auditu un novērst neatbilstības. Aģentūras pakalpojumu saņēmēji ir invalīdi, personas ar funkcionāliem traucējumiem, ČAES seku likvidētāji un politiski represētās personas. Pakalpojumu sniedzēji – Aģentūras darbinieki tiks apmācīti un iesaistīti projektā par KVS ieviešanu Aģentūrā. Projekts tiks realizēts Jūrmalā 2009. gadā.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā tika izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai aģentūras veiktās darbības atbilstu ISO standartam 9001:2008. Projekta ietvaros tika sagatavots izpētes ziņojums par identificētajiem procesiem, izstrādāta kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatas koncepcija, definēta kvalitātes politika un mērķi. Ar konsultantu atbalstu izstrādāti 66 procesu apraksti un to shēmas, kas tika apkopotas elektroniskā kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatā, un projekta beigās iespiesta papīra formātā. 320 aģentūras darbinieki tika iesaistīti apmācībās par kvalitātes vadības sistēmu, tās izmantošanu elektroniskā vidē un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu, procesu aprakstu izstrādi. Divi darbinieki tika apmācīti par kvalitātes vadības sistēmas iekšējā audita veikšanu, kas projekta noslēgumā sagatavoja iekšējā audita ziņojumu. Projekta ietvaros tika veikti plānotie publicitātes pasākumi, tas ir, nodrošināta aktuālās informācijas par projektu un tā aktivitāšu īstenošanu ievietošana iestādes mājas lapā www.siva.gov.lv, kā arī noorganizēts informatīvs seminārs iestādes darbiniekiem par kvalitātes vadības sistēmas lomu aģentūras darba efektivitātes paaugstināšanā. Pēc projekta beigām izstrādātā kvalitātes vadības sistēma ir pieejama elektroniski visiem aģentūras darbiniekiem, tādējādi nodrošinot rokasgrāmatas turpmāko izmantošanu ikdienas darbu veikšanai.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2010-10-21
Projekta kopējais finansējums: 30 423.73 EUR / 21 381.92 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 860.17 EUR / 18 174.63 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 563.56 EUR / 3 207.29 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 423.73 EUR / 21 381.92 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 860.17 EUR / 18 174.63 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/026
Projekta īstenotājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Uzsākšanas datums: 01.04.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Īstenošanas vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Juridiskā adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 67769890
Fakss: 67769495
Statuss: Pabeigts