esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas elementa izveide Valsts izglītības attīstības aģentūrā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir nodrošināt vienota un sistemātiska dokumentu aprites procesa kā viena no kvalitātes vadības sistēmas elementiem izveidi un ieviešanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk – VIAA), kā arī izstrādāt prasību specifikāciju elektroniskās dokumentu aprites sistēmas ieviešanai VIAA. Ņemot vērā, ka VIAA ir jānodrošina starptautiskiem kvalitātes standartiem atbilstošu institucionālo infrastruktūru lielu ārvalstu finansu līdzekļu vadībai un uzraudzībai izglītības un tālākizglītības jomā, VIAA mērķis ir sniegt efektīvākus un kvalitatīvākus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, iestādēm, ES institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kuras izmanto VIAA pakalpojumus. Projekta aktualitāti nosaka nepieciešamība optimizēt VIAA darba organizācijas procesu, sasniedzot iespēju nodrošināt pakalpojumu efektīvāku un kvalitatīvāku sniegšanu, ņemot vērā VIAA uzdevumu nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadību arī jaunajā 2007.-2013.gada periodā, kā rezultātā VIAA sagaidāma ļoti liela dokumentu plūsma, ļoti liels klientu skaits un nākamajā periodā VIAA būs jāadministrē jau ap 1000 projektiem. Projekta tiešā mērķa grupa ir visas VIAA struktūrvienības un visi VIAA ierēdņi un darbinieki (turpmāk abi kopā – darbinieki), kuri Projekta rezultātā gūs konkrētu un izmērāmu labumu - optimizētas un efektīvas dokumentu aprites sistēmas ieviešana. Projekta netiešā mērķa grupa, kura izjutīs Projekta rezultātus, ir fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto VIAA sniegtos pakalpojumus vai sadarbojas ar VIAA. Projekta norises vieta būs Projekta iesniedzēja atrašanās vietā (juridiskajā adresē) – Rīgā, Vaļņu ielā 1, LV-1050. Projekta norises laiks plānots 6 mēnešu periodā, atkarībā no īstenojamām aktivitātēm attiecīgi 2009.gada 3. un 4.ceturksnī. Lai optimizētu VIAA dokumentu apriti, Projekta ietvaros ir paredzēts veikt dokumentu aprites procesa kā viena no kvalitātes vadības sistēmas elementiem izveidi un ieviešanu. Lai minēto īstenotu, Projektu ir paredzēts īstenot 4 aktivitātēs: 1.Projekta administrēšana; 2.Pašreizējās situācijas apzināšana, apzinot dokumentu aprites procesu, identificējot nepieciešamos uzlabojumus un sagatavojot procesa aprakstu; 3.Dokumentu aprites procedūras izstrāde; 4.Prasību specifikācijas izstrāde elektroniskās dokumentu aprites sistēmas ieviešanai VIAA. Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā, atbilstoši plānotajām aktivitātēm, laika grafikam un plānotajām izmaksām tiks nodrošināts Projekta īstenošanas process sasniedzot tā mērķi un rezultātā veicot pašreizējā dokumentu aprites procesa analīzi, sagatavojot dokumentu aprites procesa aprakstu un izstrādājot prasību specifikāciju elektroniskai dokumentu aprites sistēmas izveidei un ieviešanai VIAA.

Результаты проекта: Projekta ietvaros tika izvērtēta VIAA dokumentu aprites organizācijas atbilstība normatīvo aktu prasībām, noteikti dokumentu aprites procesi un definēti par procesiem atbildīgie darbinieki, izveidojot procesu sarakstu ar par procesiem atbildīgajiem darbiniekiem, izstrādātas 106 dokumentu aprites procedūras, kā arī organizētas intervijas ar procesu atbildīgajiem darbiniekiem. Projekta rezultātā tika nodrošināta vienota un sistemātiska dokumentu aprites procesa kā viena no kvalitātes vadības sistēmas elementiem izstrāde, lai sekmētu tā ieviešanu VIAA, kā arī izstrādāta prasību specifikācija elektroniskās dokumentu aprites sistēmas izveidei un ieviešanai.
Правовой статус получателя: Valsts aģentūra
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2009-12-17
ESF финансирование: 31 588.72 EUR / 22 200.68 LVL;
  • ESF финансирование: 26 850.42 EUR / 18 870.58 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 738.30 EUR / 3 330.10 LVL;
ESF награждено: 31 588.72 EUR / 22 200.68 LVL;
  • ESF награждено: 26 850.42 EUR / 18 870.58 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/037
Исполнитель проекта: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Дата начала проекта: 01.07.2009.
Дата окончания проекта: 31.12.2009.
Юридический адрес: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tелефон: 67814334
Факс: 67814344
Cтатус: проект осуществлён