eea-norway


Dzimumu līdztiesības politikas un sieviešu tiesību aizstāvības organizāciju tīkla stiprināšana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mobilizēt Apvienības dalīborganizācijas, sieviešu organizāciju sadarbības tīkla dalībniekus aktīvam dialogam ar valsts un pašvaldību institūcijām.
- Celt organizāciju kapacitāti darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem un Eiropas līmenī.
- Atjaunot Apvienības datu bāzes un informācijas līdzekļus, papildināt informatīvo materiālu un publikāciju bibliotēku.
- Sagatavoties Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla koordinēšanas pārņemšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts seminārs par NVO kapacitātes celšanu un pieredzes nodošanu (50 dalībnieki).
- Noorganizētas 4 diskusijas ar Saeimas deputātiem (~ 6 dalībnieki) un vairākas individuālas tikšanās.
- Atjaunota Sieviešu parlamentārās grupas darbība.
- Sagatavoti 7 viedokļi/ priekšlikumi par dažādiem dzimumu līdztiesības jautājumiem.
- Ņemta dalība 8 Memoranda padomes sēdēs.
- Noorganizētas 4 vizītes pie NVO reģionos - Krāslavā, Skrundā, D-pilī, Liepājā.
- Notikusi sadarbība ar sabiedrību par atklātību "Delna" un resursu centru sievietēm "Marta".
- Uzlabota organizācijas mājas lapa www.apvieniba.lv.
- Dalība vairākos starptautisku organizāciju lēmumu pieņemšanas pasākumos.
- Veikti publicitātes pasākumi (pausts viedoklis 2 TV raidījumos).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 7281.54 LVL / 10 360.70 EUR
Izlietotais grants: 4471.93 LVL / 6 362.98 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-17/01
Projekta īstenotājs: Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
Statuss: Pabeigts