eea-norway


Biedrības "Vecāki Jūrmalai" darbības ilgtermiņa plāns un darba programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Stiprināt biedrības kapacitāti, plašāk attīstot tās darbību;
- Palielināt biedrības aktīvo biedru skaitu;
- Paaugstināt biedrības līdzdalības efektivitāti politikas procesā-pašvaldības, centrālās valsts pārvaldes līmenī, tādējādi stiprinot demokrātisko sabiedrību;
- Sekmēt sabiedrības pilsonisko izglītošanos un līdzdalību politikā notiekošajos procesos Jūrmalā un Latvijā;
- Aktivizēt jauniešu pilsonisko līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos Jūrmalā un Latvijā;
- Padarīt biedrības mājas lapu www.iemetaci.lv, par saistošu un noderīgu informācijas avotu ikvienam labas gribas cilvēkam, kurš interesējas par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlas tajos līdzdarboties.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā pašvaldības un valsts līmenī: dalība 2 NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēs, dalība 4 Jūrmalas pilsētas domes sēdēs un Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles komisijā, kas lemj par nodarbinātības pasākumu īstenošanu;
- Noorganizēti 8 semināri jauniešiem par atkarību ietekmi uz dzīvi un HIV/AIDS profilaksi (~40 jaunieši);
- Noorganizētas 4 informatīvas tikšanās ar Jūrmalas iedzīvotājiem - sniegta info par Jūrmalas domē notiekošajām aktualitātēm un iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā (~30 cilvēki);
- Uzsāktas aktivitātes, lai biedrība varētu iestāties Latvijas Pilsoniskajā aliansē;
- Sagatavots 1 jauna projekta pieteikums NVO fonda projektu konkursam;
- Uzlabota un regulāri atjaunota mājas lapa www.iemetaci.lv;
- Uzņemti 7 jauni biedri.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 8114.01 LVL / 11 545.20 EUR
Izlietotais grants: 4948.45 LVL / 7 041.01 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-2/07
Projekta īstenotājs: Vecāki Jūrmalai
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.iemetaci.lv/
Statuss: Pabeigts