eea-norway


Programma informētas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības attīstībai Jaunsvirlaukā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- apmācīt biedrus par pilsoniskās līdzdalības ietekmes mehānismiem sabiedriskajā un politiskajā dzīvē un interešu aizstāvības jautājumiem, kā arī praktiskajās darbnīcās nodrošināt dalībnieku kapacitātes paaugstināšanu (organizācijas vadībā, līdera prasmēs, komandas veidošanā, projektu plānošanā un pieteikumu rakstīšanā, projektu vadībā u.c.);
- organizēt pieredzes apmaiņas braucienus un NVO diskusiju forumus par aktuāliem jautājumiem, lai biedriem sniegtu prasmes un dotu iespējas veidot NVO sadarbības tīklus vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī;
- organizēt informatīvus pasākumus par biedrības darbības mērķiem un rezultātiem, lai motivētu lauku iedzīvotājus iesaistīties nevalstiskajās organizācijās un filantropijas darbā, ziedojot līdzekļus labdarībai kopējo mērķu realizēšanai un savstarpējās palīdzības organizēšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts labdarības pasākums "No sirds uz sirdi" (60 dalībnieki);
- Noorganizēts NVO diskusiju forums par sadarbības tīklu veidošanas iespējām (55 dalībnieki);
- Noorganizētas vairākas apmācības un semināri (arī sadarbībā ar citām NVO) par projektu vadību, pilsonisko līdzdalību, NVO sadarbību un līdzdalību pašvaldības dzīvē, biedrības darbības mērķiem, rezultātiem un aktivitātēm, komandas darbu un organizācijas vadību (vairāk kā 130 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Jelgavu un Valku;
- Veikti publicitātes pasākumi (2 publikācijas vietējā mēnešrakstā);
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – iegādāts telefona aparāts un videokamera.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 8904.04 LVL / 12 669.31 EUR
Izlietotais grants: 7890.96 LVL / 11 227.82 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./5-7/13
Projekta īstenotājs: Attīstības centrs "Iepazīsti sevi"
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.iepazisimsevi.lv
Statuss: Pabeigts