eea-norway


Atbalsts LĢPSVA "Papardes zieds" darbam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- pusaudžu un jauniešu informēšanu un izglītošanu;
- seksuālās un reproduktīvās veselības interešu aizstāvību nacionālās politikas veidošanas procesā;
- HIV/AIDS un citu seksuāli transmisīvo infekciju izplatības samazināšanu un sabiedrības izpratnes veidošanu;
- kvalitatīvas, pierādījumos balstītas informācijas un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā dažādām sociāli mazaizsargātām vai īpaši apdraudētām sabiedrības grupām;
- nevēlamu grūtniecību un abortu skaita mazināšanu un atbalstu sievietes tiesībām uz droši un legāli veiktu abortu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- līdzdalība vispasaules AIDS dienā;
- organizēta skrīninga ieviešana Latvijā, lai samazinātu mirstību no dzemdes kakla vēža Latvijā (organizēta diskusija, VOAVA ietvaros uzsāka darbu skrīninga nodaļa, tikšanās LR Saeimas deputātiem);
- novadītas 95 nodarbības 1347 jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, apmācīti 55 jauni vienaudžu izglītotāji;
- notikuši 6 mācību centra rīkotie kursi par seksuālo un reproduktīvo veselību (218 dalībnieki);
- sniegtas 127 psihologa konsultācijas klātienē un sniegtas 1792 atbildes uz e-pasta vēstulēm;
- izplatīta brošūra "Aborts" latviešu un krievu valodā ambulatorajām iestādēm, kurās praktizē ginekologi;
- noorganizēts seminārs, ar mērķi atjaunot koalīciju ar organizācijām, kuras strādā ar jauniešu izglītošanu (piedalījās 27 pārstāvji no 18 organizācijām);
- organizēta sadarbība ar Veselības ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, BĢLM, Izglītības ministriju un Ārlietu ministriju un Rīgas domes deputātiem. Notikušas tikšanās ar šo ministriju pārstāvjiem;
- iegādāts daudzfunkcionāls kopētājs.
Prioritāte: 11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 20000.00 LVL / 28 457.44 EUR
Izlietotais grants: 17847.45 LVL / 25 394.63 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-16/04-2008
Projekta īstenotājs: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"
Uzsākšanas datums: 01.05.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.papardeszieds.lv
Statuss: Pabeigts