eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu Latvijas laukos;
- Pilnveidot informācijas telpu laukos
- Mūžizglītības stiprināšanu laukos;
- Lauku kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;
- Mazās uzņēmējdarbības (t.sk. amatniecības) veicināšanu laukos;
- Saglabāt dabas vidi;
- Veicināt veselīgu dzīvesveidu laukos;
- Stiprināt sociālo integrāciju Latvijas laukos.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Organizācijas pārstāvji piedalījušies vairāk kā 30 dažādos ar lauksaimniecību saistītos pasākumos - uzraudzības komisijās, konferencēs, semināros, forumos u.c.;
- Noorganizēti 5 semināri par vietējo stratēģiju rakstīšanu;
- Izveidotas 9 Latvijas Lauku foruma interešu aizstāvības grupas;
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā valsts un ES līmenī: dalība 3 MK un NVO sadarbības padomes sēdēs, sniegti komentāri ZM par MK noteikumiem, nosūtītas 3 vēstules ar ierosinājumiem atbildīgajām ministrijām, dalība 4 ZM organizētās konferencēs;
- Dalība vairākās sēdēs Latvijas pašvaldību savienībā, Lauku attīstības programmas uzraudzības komisijā, Pilsoniskās sabiedrības sadarbības padomē, Valsts lauku tīkla uzraudzības komisijas padomē un Eiropas Zivjsaimniecības fonda uzraudzības komisijā;
- Dalība 2 starptautiskās konferencēs un 5 starptautiskos semināros un vadības grupu tikšanās;
- Izveidota sadarbība ar ES INFO centriem, kā arī organizācijām no Igaunijas, Somijas un Lietuvas;
- Izstrādāti 4 jaunu projektu pieteikumi;
- Iegādāts kopētājs un 2 biroja krēsli.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 18000.00 LVL / 25 611.69 EUR
Izlietotais grants: 12973.06 LVL / 18 459.00 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-15/06-2008
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauku forums
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.llf.partneribas.lv
Statuss: Pabeigts