Drukāt |

Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO darbības atbalsta programma (2004-2009) > Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbīb[..]

eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības atbalsts

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Apraksts

Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- mērķtiecīgi turpināt uzsākto darbu pie pastāvīgas rīcībspējīgas organizācijas izveides, kura nacionālā mērogā rosina un veicina Latvijas lauku pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā, kā arī darbojas LLF izstrādātajās interešu aizstāvības jomās;
- Ietekmēt lauku attīstībai būtisku lēmumu pieņemšanu;
- Sekmēt lauku nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti;
- Veidot izpratni par lauku attīstību.

Projekta rezultāti: Apakšprojekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizētas 4 reģionālās konferences par tēmu „Eiropas gads pret sociālo atstumtību un nabadzību”;
- Noorganizēta Urban Rural Mission vizīte Latvijā;
- Uzsākta Latvijas Lauku Jaunatnes foruma izveide;
- Izstrādāti 4 projekti, no kuriem 3 apstiprināti, izstrādāts un apstiprināts PREPARE network projekts nākamajiem 3 gadiem, uzsākts Vietējās identitātes pilotprojekts;
- Dalība NVO, MK memoranda padomes un Vides Konsultatīvās padomes sēdēs, 4 ministriju darba grupās, Lauku attīstības programmas ieviešanas uzraudzībā, diskusijā Eiromājā par Kopīgo Lauksaimniecības politiku un jaunā valsts līdzdalības modeļa izstrādē;
- Dalība 37 vietējos citu organizāciju rīkotajos pasākumos un 8 dažāda līmeņa starptautiskos pasākumos;
- Dalība starptautiskā programmā „Rural Animators Gruntwig”;
- Darbība 4 starptautiskās organizācijās;
- Izveidota sadarbība ar FARNET – Eiropas Zivsaimniecības grupu tīkla koordinējošo organizāciju;
- Piesaistīti 5 biedri un 2 brīvprātīgie;
- Uzturēta un pilnveidota biedrības mājas lapa http://llf.partneribas.lv/;
- Izgatavotas 500 vizītkartes un 50 T-krekli.

Detalizēta informācija

Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 30000.00 LVL / 42 686.15 EUR
Izlietotais grants: 21600.00 LVL / 30 734.03 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-15/06-2010
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauku forums
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.llf.partneribas.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 16.06.21