eea-norway


SKAPIS KURZEMĒ. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā Izglītība, Sadarbība KURZEMĒ

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mērķtiecīgi attīstīt un piesaistīt cilvēkresursus, lai vairotu sociālo kapitālu Kurzemes reģionā, organizējot dažāda veida aktivitātes, kas popularizēs Kurzemes nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgo darbu un veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajā sektorā.
- Veicināt NVO līdzdalību vietējā līmeņa politikas veidošanā un publiskās pārvaldes darba sekmēšanā, stiprinot partnerības principus un nodrošinot pārstāvniecību Talsu un Saldus rajonos.
- Attīstīt un stiprināt Kurzemes nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicinot likumdošanas normu izpildi, informējot un izglītojot reģiona nevalstiskās organizācijas, organizējot dažādus publicitātes pasākumus, kā arī stiprinot organizāciju savstarpēju sadarbību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 mācību semināri par tādām aktuālām tēmām kā motivācija, līderība, plānošana, grāmatvedības un lietvedības kārtošanas pamatprasības, NVO sadarbība ar mēdijiem (kopā 64 dalībnieki);
- Sniegtas 158 konsultācijas;
- Notikusi tikšanās ar Saldus pilsētas domes deputātiem, dalība Saldus domes komisijas sēdēs darbā ar sabiedriskajām organizācijām;
- Noorganizētas 5 informatīvās dienas Rojā, Priekulē, Ezerē, Kabilē un Dundagā (kopā 53 dalībnieki);
- Noorganizēts biedrības Jubilejas pasākums, kurā godināti brīvprātīgie dalībnieki, (kopā 80 dalībnieki);
- Noorganizēts Kurzemes NVO festivāls Talsu pilsētā (174 cilvēki)"
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.zkcentrs.lv, kā arī mājas lapās: www.nvo.lv; www.talsi.lv; 8 publikācijas laikrakstos, 2 intervijas radio, izveidoti 2 TV sižeti, sagatavotas un nosūtītas 17 ziņu lapas (250 saņēmēji)).
- Daļēji aktualizēta datu bāze par Kurzemes NVO (~1020 skaitā), uzlabota biedrības mājas lapa, nodrošināti vismaz 5 apmeklējumi dienā.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 20000.00 LVL / 28 457.44 EUR
Izlietotais grants: 14695.77 LVL / 20 910.20 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-17/07-2008
Projekta īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.zkcentrs.lv
Statuss: Pabeigts