eea-norway


SKAPIS KURZEMĒ. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā Izglītība, Sadarbība KURZEMĒ

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mērķtiecīgi attīstīt un piesaistīt cilvēkresursus, lai vairotu sociālo kapitālu Kurzemes reģionā, organizējot dažāda veida aktivitātes, kas popularizēs Kurzemes nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgo darbu un veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajā sektorā, kā iespēju pašrealizēties un pašorganizēties, lai pārvarētu ekonomiskās krīzes radītās sociālās sekas.
- Veicināt nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas veidošanā un publiskās pārvaldes darba sekmēšanā, stiprinot iedzīvotāju līdzdalību un nodrošinot pārstāvniecību vietējās kopienas attīstībā.
- Attīstīt un stiprināt Kurzemes nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicinot likumdošanas normu izpildi, informējot un izglītojot reģiona nevalstiskās organizācijas, organizējot dažādus publicitātes pasākumus, kā arī stiprinot organizāciju savstarpēju un starptautisku sadarbību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas 4 konsultāciju dienas NVO sektora attīstībai Kurzemes bijušo rajonu centros, 7 informatīvās dienas Talsos (192 dalībnieki), sniegtas 99 individuālās konsultācijas projektu vadības un organizāciju attīstībai;
- Noorganizēti 2 semināri par brīvprātīgo darbu (25 jaunieši);
- Noorganizēti 7 izbraukuma semināri (84 dalībnieki);
- Notikuši 10 sociālā kapitāla klubiņi (118 dalībnieki);
- Izveidota Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības programma 2011.-2015.gadam;
- Sagatavoti un iesniegti 2 Grundtvig projektu pieteikumi, kā partneri – 4 projektos;
- Dalība 2 starptautiskos pasākumos (Kiprā un Norvēģijā);
- 31 reizi pārstāvēts NVO viedoklis dažādās aktivitātēs, noorganizēta tikšanās ar sievietēm – deputātu kandidātēm Kurzemes vēlēšanu apgabalā (29 dalībnieki), notikušas 2 tikšanās ar Talsu novada deputātiem (43 dalībnieki), dalība LTV1 raidījumā „Izvēlies nākotni”, laikrakstā „Talsu Vēstis” publicēts analītisks raksts par partiju priekšvēlēšanu programmām;
- Izdotas 13 ziņu lapas, kas izplatītas ~550 interesentiem;
- Mājas lapā www.zkcentrs.lv atjaunota informācija 281 reizi.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 33333.00 LVL / 47 428.59 EUR
Izlietotais grants: 23999.76 LVL / 34 148.58 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-17/07-2010
Projekta īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.zkcentrs.lv
Statuss: Pabeigts