eea-norway


Sabiedrības vienotībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- sadarbībā ar pašvaldībām, NVO un uzņēmēju sektoru popularizēt brīvprātīgo darbu, jaunu brīvprātīgo iesaistīšanai;
- apmācīt un motivēt brīvprātīgos, koordinēt brīvprātīgo darbu;
- sniegt alternatīvos sociālos bezmaksas pakalpojumus Daugavpils iedzīvotājiem;
- Atbalstīt Daugavpils NVO darbību (jauniešu, invalīdu, pensionāru NVO);
- veicināt sabiedrības indivīdu līdzdalību politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī;
- veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
- finanšu līdzekļu piesaistīšanu (arī projektu sagatavošanu).

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- piesaistīti 27 jauni brīvprātīgie, no kuriem 17 ir aktīvi jaunieši, noorganizēti 13 semināri brīvprātīgajiem (kopā 202 dalībnieki);
- notikušas 17 jauniešu atbalsta grupas (vidēji 5 cilvēki), un 6 pieaugušo atbalsta grupas (vidēji 26 dalībnieki);
- organizēti 4 kultūras un sporta pasākumi (vidēji 47 dalībnieki);
- organizēta akcija pret sociālās aizsardzības un drošības līmeņa pazemināšanu īpaši sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām (savākti 404 paraksti);
- rīkotas regulāras nodarbības 11 dažādos socializācijas un interešu pulciņos - fitoterapija, sports, vīriešu klubs, dāmu klubs, angļu val., vācu val., latviešu val., jauniešu klubs, mākslas pulciņš, mājturība zēniem, adīšana, tamborēšana;
- frizētavā apkalpoti 517 cilvēki, 10 cilvēkiem nodrošināta pavadoņu palīdzība, 5 brīvprātīgie strādājuši kā kurjeri,
- 46 brīvprātīgie veikuši aprūpi pie klientiem mājās, veikta brīvprātīgo aptauja un intervijas brīvprātīgo un aprūpējamo datu bāzes informācijas aktualizēšanai;
- sniegta palīdzība 16 NVO to darbības nodrošināšanā, iztulkoti un nodrukāti 150 dažādu NVO dokumenti valsts valodā;
- dalība Invalīdu padomē, organizētas ap 60 tikšanās reizes ar valsts un pašvaldības iestādēm;
- veikti publicitātes pasākumi (publikācijas ievietotas mājas lapās www.odinvita.lv, www.dip4life.lv., izdoti 100 plakāti un 5000 flaijeri par brīvprātīgo darbu, izveidota 5 minūšu īsfilma par brīvprātīgo darbu krievu valodā).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 35679.91 LVL / 50 767.94 EUR
Izlietotais grants: 21959.54 LVL / 31 245.61 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-14/10-2009
Projekta īstenotājs: Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.odinvita.lv
Statuss: Pabeigts