eea-norway


Sabiedrības vienotībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- sadarbībā ar pašvaldībām, NVO un uzņēmēju sektoru popularizēt brīvprātīgo darbu, jaunu brīvprātīgo iesaistīšanai;
- apmācīt un motivēt brīvprātīgos, koordinēt brīvprātīgo darbu;
- sniegt alternatīvos sociālos bezmaksas pakalpojumus Daugavpils iedzīvotājiem;
- Atbalstīt Daugavpils NVO darbību (jauniešu, invalīdu, pensionāru NVO);
- veicināt sabiedrības indivīdu līdzdalību politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī;
- veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
- finanšu līdzekļu piesaistīšanu (arī projektu sagatavošanu).

Projekta rezultāti: Apakšprojekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizēti 10 pasākumi brīvprātīgā darba popularizēšanai (kopā vairāk kā 544 dalībnieki, t.sk. 53 skolēni);
- Noorganizētas 15 atbalsta grupas, kuras vadīja trīs psihologi (227 cilvēki);
- Noorganizēti 12 pulciņi – datornodarbības, fitoterapija, floristika, sporta sekcija, dāmu klubiņš, angļu valodas, vācu valodas, latviešu valodas, erudīcijas, jauniešu, mākslas un dzejas (kopā 162 dalībnieki); notikušas 25 Jauniešu kluba tikšanās;
- Sniegti dažādi pakalpojumi: nodrošināti pavadoņa pakalpojumi 10 cilvēkiem, frizētavā „Orhideja” sniegti pakalpojumi 541 cilvēkam, sniegtas 98 datorspeciālista konsultācijas, 32 konsultācijas NVO menedžmentā, 15 konsultācijas projektu rakstīšanā, piesaistīti 5 brīvprātīgie kurjera darbam un 46 brīvprātīgie aprūpei mājās;
- Veikts pētījums par Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra pakalpojumiem un brīvprātīgo darbu tajā;
- Īstenoti 5 projekti (finansētāji NVA, Sorosa fonds-Latvija, SIF), sagatavoti 8 jaunu projektu pieteikumi (3 ir piešķirts finansējums); dalība 5 citos projektos (t.sk. „Paēdušai Latvijai”), dalība 7 starptautiskos pasākumos un 91 citu organizāciju rīkotos pasākumos;
- Iztulkoti un iespiesti 60 dažādu NVO dokumenti latviešu valodā;
- Biedrības darbības popularizēšanas nolūkos izgatavotas 300 uzlīmes, 100 vizītkartes, sagatavoti 5 video sižeti par brīvprātīgo darbu, publicētas 52 preses relīzes par biedrības darbību, kas publicētas dažādos masu medijos Latvijā un ārvalstīs.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 35293.14 LVL / 50 217.61 EUR
Izlietotais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-14/10-2010
Projekta īstenotājs: Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.odinvita.lv
Statuss: Pabeigts