eea-norway


Izglītības biedrības “Imanta” pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Vairot sociālo kapitālu, attīstot sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām un paaugstinot to izglītības un kultūras līmeni Izglītības biedrības “Imanta” darbības aptverošajā teritorijā;
- Vecināt izglītības biedrības “Imanta” un iedzīvotāju pārstāvju līdzdalību, kas paaugstinātu to informētības līmeni par vietējās pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesu;
- Attīstīt izglītības biedrības “Imanta” ilgtspējīgas darbības vidi, piesaistot cilvēku un finanšu resursus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 6 pasākumi personību attīstoša apmācību cikla ietvaros (vidēji pasākumā 32 dalībnieki), 2 pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanai (vidēji 17 dalībnieki), 7 biedriem un 1 projekta vadītājai nodrošināti atbilstoša līmeņa angļu valodas kursi;
- Noorganizēti 5 pasākumi ģimenēm ar bērniem un apkārtējiem iedzīvotājiem, lai popularizētu latviskās vērtības un tradīcijas (vidēji 36 dalībnieki);
- Teātra grupa (16 dalībnieki) iestudējusi 1 jaunu izrādi, uzsākusi vēl vienas izrādes iestudēšanu, piedalījusies daudzos pasākumos;
- Nodrošināta biedrības bibliotēkas darbība (60 apmeklētāji, grāmatu krājumi papildināti par 80 grāmatām);
- Īstenota sadarbība ar vairākām Vidzemes lauku NVO - partnerību "Brasla", Limbažu lauku sieviešu apvienību "Lemisele" un Latvijas Lauku sieviešu apvienību, notikuši 4 pieredzes apmaiņas pasākumi;
- Dalība Limbažu novada domes Izglītības komitejas darbā, Limbažu novada attīstības programmas izstrādē un Limbažu pagasta iedzīvotāju padomē;
- Dalība vairākos projektu konkursos - 6 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 5 (finansētāji - Hipotēku banka, partnerība "Brasla", Gruntvig, LEADER);
- Veikti publicitātes pasākumi (vietējā presē ievietoti 8 sludinājumi, 4 publikācijas, 1īsziņa, mājas lapā www.limbazi.lv ievietotas 4 īsziņas, dalība 6 vietējās avīzes numuru veidošanā).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 23716.92 LVL / 33 746.14 EUR
Izlietotais grants: 21280.09 LVL / 30 278.84 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-7/04-2010
Projekta īstenotājs: Izglītības biedrība "Imanta"
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Statuss: Pabeigts