Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Spēcīgs Asistents - vairāk iespēju Tev!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt nodibinājuma "Sabiedriskais fonds "Asistents"" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biroja telpas, apmācot nodibinājuma valdi un biedrus, sniedzot konsultācijas, veicot pētījumu, piesaistot projektu sagatavošanas speciālistu un aktivizējot organizācijas darbību. Nodibinājuma "Sabiedriskais fonds "Asistents"" ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgas līdzdalības iespējas, kā arī iekļaušanos sabiedrībā;
- sekmēt cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu, personisko izaugsmi un sevis realizēšanu ar moderno tehnoloģiju un tehnisko palīglīdzekļu palīdzību.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 8 biedri cēluši kapacitāti mācību kursos (projekta vadība, finanšu piesaistes mehānismi, sabiedrisko attiecību veidošana), iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galdi, krēsli, plaukti, dators, skeneris, printeris), izveidota biedrības mājas lapa internetā http://asistents.no.lv, izstrādāta nodibinājuma attīstības stratēģija 2008.-2013.gadam, sniegtas 122 konsultācijas par valsts nepiedāvātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, sākts pētījums "Invalīdu tiesību aizsardzība Eiropas valstīs".
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 22205.84 LVL / 31 596.06 EUR
Izlietotais grants: 15988.20 LVL / 22 749.16 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./1-22/02
Projekta īstenotājs: Sabiedriskais fonds "Asistents"
Uzsākšanas datums: 21.01.2008.
Pabeigšanas datums: 20.01.2009.
Statuss: Pabeigts