eea-norway


Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt nodibinājuma "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"" institucionālo kapacitāti, nomājot un uzturot biroja telpas, iegādājoties biroja aprīkojumu un tehniku, apmācot darbiniekus un attīstot projektus. Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” darbība virzīta uz reālu un ilgstošu sociālo atšķirību mazināšanu Latgales reģionā, stiprinot un integrējot pilsonisko sabiedrību. Saskaņā ar tā stratēģiskajiem mērķiem, Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- fonda darbības optimizāciju un kapacitātes paaugstināšanu,
- skolēnu un skolotāju sociālo apstākļu uzlabošanu;
- bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitāciju.

Результаты проекта: Projekta ietvaros nomātas biroja telpas, iegādātas biroja mēbeles, mazvērtīgais inventārs un biroja tehnika (3 datori, printeris, projektors), kā arī iegādāta nepieciešamā grāmatvedības datorprogramma.
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Грант: 33306.00 LVL / 47 390.17 EUR
Использованный грант: 29158.98 LVL / 41 489.49 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./1-3/03
Исполнитель проекта: Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"
Дата начала проекта: 04.09.2007.
Дата окончания проекта: 03.09.2008.
Cтатус: проект осуществлён