esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea-norway


Biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" institucionālo kapacitāti, kas ietver biedrības telpu izveidošanu un aprīkojuma iegādi tās darbības nodrošināšanai. Biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" darbības ilgtermiņa mērķis ir pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, izglītības, kultūras un veselības veicināšana Mazsalacā un tās apkārtnē, attīstot sadarbību ar vietējām pašvaldībām un citām NVO Latvijā un ārvalstīs, piedaloties NVO politikas veidošanā un piesaistot finansējumu vietējām iniciatīvām valsts mēroga un starptautiskos projektu konkursos.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 1 darbinieks cēlis kapacitāti grāmatvedības kursos, iegādātas biroja mēbeles un biroja tehnika (2 galdi, 2 krēsli, apspriežu galds ar 6 krēsliem, 2 grāmatu plaukti, žalūzijas, 2 datori, fotokamera, projektors, dokumentu iesiešanas iekārta), veikts telpu kosmētiskais remonts, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.biedribamap.lv, presē publicēti 2 raksti.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 17982.35 LVL / 25 586.58 EUR
Использованный грант: 15050.74 LVL / 21 415.27 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./3-8/14
Исполнитель проекта: Mazsalacas attīstības projekti
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 31.01.2008.
www: http://www.biedribamap.lv
Cтатус: проект осуществлён