esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea-norway


Patīkamas telpas - sadarbības sākums

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Ecclesia" kapacitāti, piemērojot biedrības telpas pasākumu organizēšanai. Biedrības "Ecclesia" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- organizēt latviešu valodas apmācības kursus un informatīvus pasākumus, kuri sniegs nepilsoņiem informāciju par naturalizācijas procesu,
- veikt izglītojošu darbu ģimenes vērtību popularizēšanā, sadarbojoties ar skolām un pagastu padomēm,
- apmaksāt pusdienas bērniem skolās un sniegt humanitāro palīdzību.

Результаты проекта: Projekta ietvaros veikts telpu remonts, presē publicēts 1 raksts.
Приоритет: 3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 18310.28 LVL / 26 053.18 EUR
Использованный грант: 15304.10 LVL / 21 775.77 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./3-4/15
Исполнитель проекта: Ecclesia
Дата начала проекта: 10.09.2007.
Дата окончания проекта: 26.11.2007.
Cтатус: проект осуществлён