eea-norway


"brīvprātīgais.lv" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "brīvprātīgais.lv" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus, veidojot biedrības publisko tēlu, izveidojot brīvprātīgā darba portālu/ datu bāzi un izglītojot sabiedrību par brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba portālu. Biedrības "brīvprātīgais.lv" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- izveidot un attīstīt portālu www.brīvprātīgais.lv par apjomīgu datu bāzi par brīvprātīgā darba aktivitātēm un projektiem,
- izmantot moderno tehnoloģiju iespējas un virtuālo telpu efektīvākai sabiedrības izglītības un līdzdalības veicināšanai,
- izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, uzrunājot visas sabiedrības grupas,
- informēt par brīvprātīgā darba iespējām, informēt par brīvprātīgā darba tiesiskajiem pamatiem,
- sekmēt jaunu partneru iesaistīšanos brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par komandas veidošanu (20 biedri), datu bāzu veidošanu (3 biedri), prezentāciju veidošanu (5 biedri) un web lapu dizaina veidošanu (3 biedri). Projekta ietvaros uzlabota biedrības mājas lapa www.brivpratigais.lv (ievietota datu bāze par brīvprātīgā darba meklētājiem un piedāvātājiem), izveidotas biedrības vizuālās identitātes vadlīnijas, sagatavotas 2 preses relīzes, internetā ievietotas vairākas ziņas un informatīvi banneri, noorganizēts projekta noslēguma pasākums, TV pārraidīta 1 intervija ar biedrības komunikāciju speciālisti, noorganizēta 1 starptautiska pieredzes apmaiņas vizīte.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 29958.99 LVL / 42 627.80 EUR
Использованный грант: 21570.47 LVL / 30 692.01 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./4-5/16
Исполнитель проекта: brīvprātīgais.lv
Дата начала проекта: 01.11.2007.
Дата окончания проекта: 31.08.2008.
www: http://www.brivpratigais.lv
Cтатус: проект осуществлён