eea-norway


"Latgales vārti" kapacitātes stiprināšana, kā pilsoniskās sabiedrības veicināšanas instruments

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projectsAll project stories
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latgales vārti" institucionālo kapacitāti, attīstot cilvēkresursus un informatīvos resursus, paplašinot organizācijas telpas un attīstot tehnisko bāzi. Biedrības „Latgales vārti” darbības ilgtermiņa mērķis ir pilsoniskas sabiedrības attīstības procesu veicināšana Latgales reģionā,
- veicinot izglītību un pieredzi,
- sekmējot sociālo integrāciju,
- attīstot informācijas pieejamību,
- motivējot un aktivizējot dažādas sabiedrības.

Project results: Projekta ietvaros 7 biedri un 1 interesents cēluši kapacitāti mācību kursos (sabiedrisko organizāciju laba pārvaldība, komandas darbs, darbs ar medijiem, tehnoloģijām, sabiedrību un riska grupām), iegādāts aprīkojums (2 datori, krēsli, plaukti, datorgalds, apgaismes ierīces), izveidota biedrības mājas lapa www.latgalesvarti.lv, veikts telpas remonts, internetā ievietotas 22 publikācijas, izveidots 15 minūšu video materiāls par biedrību, tās projektiem un pozitīvo pieredzi, izdoti informatīvi bukleti.
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 22137.02 LVL / 31 498.14 EUR
Grant spent: 19255.77 LVL / 27 398.49 EUR
Project number: NVOF2.1./6-3/18
Project Promoter: Latgales vārti
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 30.09.2008.
www: http://www.latgalesvarti.lv
Status: Pabeigts