esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea-norway


Biedrības "Projekta ciklu menedžments" darbības uzsākšana un kapacitātes celšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Projekta ciklu menedžments" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, veidojot biedrības atpazīstamību, attīstīt sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Biedrības ilgtermiņa attīstības plāns paredz:
- apvienot esošos un potenciālos projektu vadītājus biedrībā, lai sekmētu viņu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu,
- veidot interešu grupas reģionos, lai palielinātu iedzīvotāju interesi par projektu rakstīšanu, realizēšanu un iespējamu finanšu piesaistīšanu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 10 biedri apmācīti darbam biedrībā un projektu vadībā, iegādāta biroja tehnika (dators, kopētājs, projektors), izveidota biedrības mājas lapa www.pcml.lv, uzsākta sadarbība ar Rīgas 3. arodskolu par kopīgas mācību programmas "Projekta vadītāja asistents" uzsākšanu, noorganizēts projekta noslēguma seminārs, noorganizēti 2 izbraukuma semināri biedrības popularizēšanai, presē ievietots viens paziņojums par projekta pasākumu.
Приоритет: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 13789.42 LVL / 19 620.58 EUR
Использованный грант: 9497.20 LVL / 13 513.30 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./1-3/02
Исполнитель проекта: Projekta ciklu menedžments
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 13.03.2009.
www: http://www.pcml.lv
Cтатус: проект осуществлён