eea-norway


Zantes pagasta sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs

Компактный вид
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов

Oписание

Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Zantes dāmu klubs" institucionālo kapacitāti, veicot telpu remontu un labiekārtošanu, apmācot biedrus, noorganizējot pieredzes apmaiņas braucienus un vairākus tematiskus pasākumus. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- līdzekļu piesaisti pagasta attīstībai,
- interešu izglītības un mūžizglītības veicināšanu pagastā,
- sociāli neaktīvo iedzīvotāju iesaisti dažādos projektos.

Результаты проекта: Projekta laikā izveidots Zantes sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs - veikts telpu remonts (96 kv.m.), iegādātas mēbeles un biroja tehnika, noorganizēts centra atklāšanas pasākums. Projekta ietvaros vairāku nevalstisko organizāciju biedri (20) piedalījušies apmācībās (kopā 80 st.) par personības attīstības psiholoģiju, sociālo pedagoģiju, projektu vadību; noorganizēti 9 tematiskie vakari par tādām tēmām kā atkarību izraisošās vielas un jauniešu veselība, sievietes veselība, rokdarbi, kulinārija. Projekta ietvaros noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz nevalstiskajām organizācijām Lietuvā un Latvijā. Informācija par projektu 4 reizes ievietota vietējā informatīvajā izdevumā "Zantes Ziņas".

Информация

Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 34820.50 LVL / 49 545.11 EUR
Использованный грант: 28773.68 LVL / 40 941.26 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./2-6/05
Исполнитель проекта: Zantes dāmu klubs
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 31.10.2009.
Cтатус: проект осуществлён

Документы