eea-norway


Biedrības "Culturelab" attīstība pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Culturelab" institucionālo kapacitāti, attīstot cilvēkresursus, materiāli tehnisko un zināšanu bāzi un sadarbības iespējas. Biedrības ilgtermiņa plāns ietver:
- grāmatu sagatavošanu, interneta ziņu vortāla uzturēšanu, regulāras publikācijas plašsaziņas medijos, tālākizglītības kursu organizēšanu,
- pētījumu veikšanu, konferenču organizēšanu,
- publiski pieejama resursu centra/bibliotēkas izveidi,
- iekļaušanos sadarbības tīklos un inovatīvu starptautiskas sadarbības projektu realizāciju;
- līdzdalību politisko dokumentu izstrādē, konsultāciju sniegšanu, pozitīvas prakses piemēru veidošanu un popularizēšanu.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par argumentācijas un pārrunu vadību (12 biedri), finanšu informācijas analīzi (9 biedri), stratēģiskā menedžmenta instrumentu izmantošana (11 biedri). Projekta ietvaros piesaistīti 18 jauni biedri, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (6 biroja krēsli, galds, plaukts, portatīvais dators, digitālā balss ieraksta ierīce un krāsu printeris), iegādāta speciālā literatūra (45 grāmatas), pilnveidota biedrības mājas lapa www.culturelab.com, izdoti biedrības informatīvie materiāli, informācija par projektu ievietota presē un internetā, projekta pārstāve piedalījusies 2 starptautiskās konferencēs.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,1. Akadēmiskie pētījumi,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 19096.82 LVL / 27 172.33 EUR
Использованный грант: 17187.14 LVL / 24 455.10 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./3-3/06
Исполнитель проекта: Culturelab
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 30.04.2009.
www: http://www.culturelab.com
Cтатус: проект осуществлён