esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea-norway


Meža īpašnieku apvienības "Bārbele" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties nepieciešamos pamatlīdzekļus, apgūstot to lietošanu, iekārtojot biroja telpu, izveidot biedrības meža īpašumu datu bāzi, veicot biedru mežu īpašumu robežu sakārtošanu, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- videi draudzīgas un ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstību Latvijā,
- privāto meža īpašnieku interešu pārstāvēšanu,
- labas prakses un pieredzes apmaiņu.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 28 biedri cēluši kapacitāti 2 semināros par meža īpašnieku mežu teritoriju sakārtošanas jautājumiem, piesaistīti 11 biedri, robežzīmes sakārtotas 23 biedriem, izremontētas un labiekārtotas telpas, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (portatīvais dators, multifunkcionāla iekārta foto/video kamera, mobilais telefons, rācija, GPS iekārta un atbilstoša programmatūra meža teritoriju robežu sakārtošanai un iezīmēšanai), izveidota mājas lapa www.abmezi.lv, izveidots konsultāciju saņēmēju reģistrs, izveidota iekšējās lietošanas meža īpašumu datu bāze, informācija par projektu ievietota biedrības mājas lapā www.abmezi.lv un vietējā presē.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
Грант: 23349.87 LVL / 33 223.87 EUR
Использованный грант: 20743.89 LVL / 29 515.90 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./5-7/10
Исполнитель проекта: Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 15.03.2009.
www: http://www.mezaipasnieki.lv
Cтатус: проект осуществлён