eea-norway


Biedrības "Valgundes novada attīstība" kapacitātes stiprināšana mūžizglītības atbalstam novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Valgundes novada attīstība" institucionālo kapacitāti, apmācot aktīvistu grupu, labiekārtojot biedrības telpas, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, noorganizējot pieredzes apmaiņas vizītes. Biedrības darbības ilgtermiņa plāns 2008.-2011.gadam ir vērsts uz Valgundes novada attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu tajā. Mērķis ir attīstīt pilsonisku sabiedrību, izglītojot biedrus, sekmējot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti angļu valodas mācībās (9 biedri), datorkursos (8 biedri), projektu vadībā (7 biedri) un vācu valodas mācībās (6 biedri). Projekta ietvaros labiekārtotas biedrības telpas un nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, iegādāts aprīkojums (2 datori, kopētājs, TV, printeris, signalizācija, sensoru lampas, projektors, fakss, tāfele un dekoratīvie augi), iegādāta mācību literatūra, abonēti 2 laikraksti un 3 žurnāli, izstrādāts un iesniegts 1 projekta pieteikums, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, informācija par projektu ievietota presē (8 reizes) un internetā.
Приоритет: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
Грант: 22083.30 LVL / 31 421.71 EUR
Использованный грант: 18108.52 LVL / 25 766.10 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./5-3/12
Исполнитель проекта: Valgundes novada attīstība
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 30.04.2009.
Cтатус: проект осуществлён