Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Biedrības "Neatkarība Balt." kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Neatkarība Balt." institucionālo kapacitāti, apmācot darbiniekus, veicot telpu remontu, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un automašīnu (rehabilitācijas centra klientu sociālo vajadzību nodrošināšanai). Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- palīdzēt no narkotikām un alkohola atkarīgiem cilvēkiem izmainīt savu dzīvesveidu un adaptēties sabiedrībā un veicināt viņu aktīvu iesaistīšanos palīdzībā citiem atkarīgajiem un cīņā pret narkomānijas un alkoholisma izplatīšanos,
- veikt darbu ar līdzatkarīgajiem, veikt informatīvi profilaktisko darbu sabiedrībā, īpaši jaunatnes vidū,
- atvērt rehabilitācijas un sociālās adaptācijas centrus atkarīgajiem dažādos Latvijas reģionos, izveidot informācijas un sociālas adaptācijas centru Rīgā un nodrošināt tā funkcionēšanu.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas grāmatvedis uzlabojis zināšanas grāmatvedības uzskaites jautājumos un projektu vadītāja ieguvusi papildus zināšanas praktiskajā projektu vadībā. Projekta ietvaros veikts telpu remonts (logu nomaiņa), iegādāts aprīkojums (faksa aparāts, dators, kopētājs), iegādāta automašīna, vietējā presē bijusi 1 publikācija.
Prioritāte: 11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 28092.73 LVL / 39 972.35 EUR
Izlietotais grants: 24041.21 LVL / 34 207.56 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./6-8/13
Projekta īstenotājs: Neatkarība Balt.
Uzsākšanas datums: 06.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.05.2009.
WWW adrese: http://www.neatkariba-balt.lv
Statuss: Pabeigts