eea-norway


Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biedrības biroja telpas, noorganizējot apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu un popularizējot biedrības darbību sabiedrībā. Biedrības ilgtermiņa mērķis paredz:
- popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, rīkojot aktivitātes un pasākumus,
- organizēt izglītības un mūžizglītības pasākumus Aglonas novadā,
- rosināt sadarbības iespējas nevalstiskajā sektorā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 12 biedri un 3 darbinieki uzlabojuši prasmes lietot datoru, sagatavoti 4 projektu pieteikumi, veikts telpu remonts, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (dators, kopētājs - skeneris, telefons, ofisa galds, 4 skapji - plaukti, 30 krēsli, demonstrēšanas stends, apspriežu galds, mazvērtīgais inventārs), izdoti informatīvi bukleti, vietējā presē bijušas 5 publikācijas, informācija par projektu ievietota internetā www.aglona.lv, iegādāti reprezentācijas materiāli, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni.
Приоритет: 11. Veselība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 26457.80 LVL / 37 646.06 EUR
Использованный грант: 22287.85 LVL / 31 712.75 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./6-2/15
Исполнитель проекта: Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules"
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 30.10.2009.
Cтатус: проект осуществлён