eea-norway


Biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" institucionālo kapacitāti, veicot biedru apmācību, noorganizējot pieredzes apmaiņu ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, izveidojot un uzturot biedrības mājas lapu, papildinot materiāli tehnisko bāzi. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz veicināt vietējās sabiedrības pilsonisko līdzdarbību, pilnveidojot to zināšanas pilsoniskas sabiedrības jautājumos un iesaistot sabiedrības līdzdalības, vides aizsardzības, veselīga dzīvesveida aktivitātēs.

Project results: Projekta ietvaros noorganizētas vairākas apmācības biedriem, atbalstītājiem un citiem interesentiem par ziedojumu piesaisti, NVO attīstības stratēģiju, NVO grāmatvedību, saskarsmi un komunikāciju, sabiedriskajām attiecībām, efektīvu prezentāciju, vienota tēla izstrādi, reklāmu un mārketingu (vidēji 14 dalībnieki katrās mācībās). Projekta ietvaros izveidota biedrības mājas lapa www.labklajibai.lv, papildināta biroja tehnika un biroja mēbeles, izdoti 1000 bukleti, izgatavoti 30 krekliņi, 75 krūzītes, 100 pildspalvas un 67 kalendāri. Projekta laikā piesaistīti 14 jauni biedri, noorganizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādu reģionu NVO (vidēji 12 dalībnieki katrā braucienā). Informācija par projektu ievietota 4 dažādās interneta mājas lapās un 4 dažādos vietējos laikrakstos.
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Grant awarded: 21762.44 LVL / 30 965.16 EUR
Grant spent: 18934.54 LVL / 26 941.42 EUR
Project number: 2008.NVOF2.3./2-3/03
Project Promoter: biedrība "Māmiņas bērnu labklājībai"
Start date of project: 02.01.2009.
Project finish date: 31.01.2009.
www: http://labklajibai.lv/
Status: Pabeigts