Home > Sources of funding

eea-norway


Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas sabiedrības un jo īpaši skolu jaunatnes izpratni par mūsu valsts dabas vērtībām un to aizsardzību. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz izgatavot un izdot DVD un demonstrēt LTV piecas dokumentālās filmas par šādiem aktuāliem dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem: - purvu ekoloģisko vērtību, - krasta procesu dinamiku Baltijas jūras piekrastē, - palieņu pļavu nozīmi plūdu regulēšanā, - mežu nozīmi ekosistēmā un sugu saglabāšanu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izveidotas, izdotas un izplatītas 5 filmas DVD formātā (kopā 1500 eks.),
- izveidotās filmas demonstrētas LTV,
- sagatavoti un publicēti CD formātā 5 tēmu metodiskie materiāli (1500 eks.),
- noorganizēti 5 semināri visos Latvijas reģionos,
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā).
Priority: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Young people,Pupils,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Rīga
Grant awarded: 98889.21 LVL / 140 706.67 EUR
Grant spent: 88571.47 LVL / 126 025.85 EUR
Project number: 2007.NVOF3.1./72/08
Project Promoter: Latvijas Dabas fonds
Partner(s): Nodibinājums "Dokumentālā kino un foto apvienība ELM MEDIA"
Start date of project: 01.01.2008.
Project finish date: 31.10.2009.
www: http://www.ldf.lv
Status: Pabeigts