Начало > Источники финансирования

eea-norway


Privātās un publiskās partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt publiskās un privātās partnerības veidošanos Latvijas reģionos ar nolūku panākt dažādu resursu apvienošanos un to mērķtiecīgāku izmantošanu vietējo teritoriju attīstībai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- iesaistīt Valkas pilsētas un Sabiles novada pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, lai izveidotu mērķtiecību sadarbību,
- apzināt esošo situāciju, labo praksi un kopīgi risināmās problēmas,
- izglītot iesaistītās puses par publiskās un privātās partnerības veidošanu,
- izveidot un īstenot konkrētus vietējos projektus,
- ar uzkrāto pieredzi iepazīstināt gan iesaistīto pašvaldību gan citu Latvijas reģionu pašvaldības, uzņēmējus un NVO pārstāvjus.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēti 4 semināri Valkā un Sabilē ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar jautājumiem par privāto publisko partnerību (84 dalībnieki);
- noorganizeti 2 semināri Sabilē un Valkā par privātās un publiskās partnerības veicināšanu šajā pilsētās (38 dalībnieki);
- noorganizēti 2 semināri "Kopā var paveikt vairāk! Privātās un publiskās partnerības veicināšana, iesaistot NVO" (86 dalībnieki);
- noorganizētas 8 diskusijas Sabilē un Valkā (katrā pa 4), kurās piedalījās vietējie NVO, pašvaldības un uzņēmēji;
- īstenoti 2 vietējie projekti (Valkā un Sabilē);
- apkopota informācija par Sabiles un Valkas uzņēmējdarbības vidi.
- izdota brošūra un CD "Kopā var paveikt vairāk!" (3000 eks.);
- noorganizēta projekta noslēguma konference (35 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota mājas lapās www.iniciativa.lv, www.sabile.lv un www.valka.lv, informācija sniegta vairākos TV sižetos un radio pārraidēs, sagatavota elektroniskā ziņu lapa, kas nosūtīta 100 adresātiem).
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Грант: 103088.70 LVL / 146 682.01 EUR
Использованный грант: 82439.89 LVL / 117 301.40 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.2./76/06
Исполнитель проекта: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Партнер: Valkas pilsētas dome, Sabiles novada dome
Дата начала проекта: 08.01.2009.
Дата окончания проекта: 09.01.2009.
www: http://www.iniciativa.lv
Cтатус: проект осуществлён