Home > Sources of funding

eea-norway


"Atpazīt - saskatot, sadzirdot, sataustot. Universālo dizainu ikvienam Latvijā"

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir palīdzēt sabiedrībā veidot vienotu politiku attiecībā uz fiziskās un informatīvās vides pieejamības nodrošināšanu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, atbilstoši universālā dizaina principiem. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izglītot invalīdu organizāciju, pašvaldību, valsts, mācību un citu iestāžu vai organizāciju darbiniekus, kuru pakalpojumus izmanto vājredzīgi un neredzīgi cilvēki,
- izstrādāt un apkopot vides pieejamības standartus redzes invalīdiem Latvijā,
- uzņemt informatīvi - izglītojošu dokumentālu īsfilmu par fiziskās vides pieejamības standartiem un to nodrošināšanu vājredzīgām un neredzīgām personām,
- nodrošināt informācijas pieejamību vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, izveidojot Liepājas Neredzīgo biedrības interneta mājas lapu, atbilstoši starptautiskajiem w3c standartiem.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- uzņemta filma (90 min.) par vides un informācijas pieejamību redzes invalīdiem un universālā dizaina principu pielietošanu vides pieeajmības problēmu risināšanā;
- izdoti 1000 bukleti par universālo dizainu un 1000 plakāti; "Universālais dizins - pieejama vide, produkti, pakalpojumi un informācija visiem cilvēkiem;
- noorganizēts 1 triju dienu informatīvais seminārs par vides pieejamības standartiem un principiem redzes invalīdiem (20 dalībnieki);
- noorganizēti 15 informatīvie semināri par universālo dizainu (kopā vairāk nekā 220 dalībnieki);
- iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, video projektors un ekrāns;
- izveidota WCAG (Web Content. Accessibility Guidelines) standartiem atbilstoša mājas lapa www.redzigaismu.lv;
- noorganizēta projekta noslēguma konference (38 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (7 publikācijas laikrakstos, informācija publicēta 7 dažādos interneta portālos, bijusi 1 intervija radio un izveidots 1 TV sižets).
Priority: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: People with disabilities,Young people,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 97188.56 LVL / 138 286.86 EUR
Grant spent: 84390.42 LVL / 120 076.75 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./7/09
Project Promoter: Liepājas Neredzīgo biedrība
Start date of project: 08.01.2008.
Project finish date: 01.12.2009.
www: http://www.lnbrc.lv
Status: Pabeigts