Home > Sources of funding

eea-norway


Kosmosa tehnoloģijas - iespējas izglītībai un ekonomikas attīstībai

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt kosmosa tehnoloģiju ražošanu, ar tām saistīto pakalpojumu plašāku izmantošanu Latvijā un nodrošināt nozares attīstībai nepieciešamos cilvēkresursus, tādējādi sniedzot ieguldījumu uz zināšanām balstītas, augstas pievienotās vērtības ekonomikas attīstībā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot informācijas punktu Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parka telpās,
- iesaistīt nozares organizācijas un izstrādāt priekšlikumus Latvijas Kosmosa stratēģijai,
- nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībā un veicināt izpratni par kosmosa tehnoloģijām,
- radīt Latvijas organizāciju (uzņēmēju un NVO) izpratni un zināšanas par finansējuma un partneru piesaistes iespējām jaunu kosmosa tehnoloģiju izstrādei, ražošanai un ar tām saistīto pakalpojumu attīstībai.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izstrādāts pētījums „Kosmosa tehnoloģiju nozare Latvijā – vēsturiskie sasniegumi un esošās situācijas izvērtējums”;
- Noorganizēti 4 semināri jauniešiem, sagatavots konkurss un izplatīti 2000 informatīvie materiāli par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs saistībā ar kosmosa tehnoloģijām;
- Noorganizēti 29 informatīvie pasākumi, t.sk. semināri, prezentācijas, ekskursijas, kuros kopā iesaistīti 199 skolēni, 83 studenti, 54 skolotāji, 79 uzņēmēji un NVO pārstāvji;
- Sagatavoti 1000 informatīvi materiāli - „Latvija un kosmosa tehnoloģijas... vēsture”, „Latvijas un kosmosa tehnoloģijas… šodien”, „Finansējums kosmosa tehnoloģijām… programmas”.
- Mājas lapā www.vatp.lv izveidotas 2 jaunas sadaļas ar informāciju par kosmosu, kosmosa tehnoloģijām, Latvijas vēsturiskiem sasniegumiem un esošo situāciju kosmosa tehnoloģiju jomā, kā arī informācija par finansējuma piesaistes un studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs.
- Publicitātes nolūkos sagatavotas 24 preses relīzes un noorganizēti 3 pasākumi ar masu mediju pārstāvju piedalīšanos. Publicēti 30 raksti saistībā ar kosmosa nozari, sagatavota informācija 5 mājas lapām: www.vatp.lv, www.venta.lv, http://virac.venta.lv, www.tdf.lv, www.starspace.lv.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Young people,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 49569.40 LVL / 70 530.90 EUR
Grant spent: 44391.65 LVL / 63 163.63 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./1-35/06
Project Promoter: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Partner(s): Biedrība "Tehnoloģiju attīstības forums"
Start date of project: 13.01.2009.
Project finish date: 07.12.2010.
www: http://www.vatp.lv
Status: Pabeigts