Drukāt |

Sākums > Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO projektu programma (2004-2009) > Narkomānijas kaitējuma mazināšana Jūrmalā

eea-norway


Narkomānijas kaitējuma mazināšana Jūrmalā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir narkotiku lietošanas kaitējuma radīto seku samazināšana un ierobežošana, veicot remisijā esošo narkomānu apmācību līdzbiedru izglītošanai un pašpalīdzības grupu veidošanai Jūrmalas pilsētā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- īstenot apmācības remisijā esošajiem narkomāniem un to ģimenes locekļiem,
- izveidot pašpalīdzības grupas,
- sagatavot un izplatīt informatīvu bukletu,
- rīkot konferenci „Narkotiku lietotāju pašpalīdzības grupas”.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Apmācīti remisijā esošie narkotisko vielu lietotāji (36 cilvēki) un līdzatkarīgās personas (28 cilvēki) - 7 mēneši, katrai grupai kopā 14 tikšanās reizes;
- Izveidotas 2 pašpalīdzības grupas narkotiku atkarīgajiem un līdzatkarīgajām personām, kas turpina satikties arī pēc projekta beigām;
- Izdoti 2 bukleti – remisijā esošiem narkotisko vielu lietotājiem (1000 eksemplāri, sagatavošanā piedalījās bijušie un esošie narkomāni) un līdzatkarīgām personām (675 eksemplāri);
- Noorganizēta konference „Narkotiku lietotāju pašpalīdzības grupas” (29 dalībnieki), kurā tika analizētas aktuālās problēmas, izvērtētas turpmāko aktivitāšu iespējas, kā arī apkopotas idejas un materiāli par pašpalīdzības grupu organizēšanu personām, kas cieš no atkarībām;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija izplatīta biedrības mājas lapā www.iemetaci.lv (14 raksti), kā arī Jūrmalas pilsētas vietējā laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” (2 publikācijas)).
Prioritāte: 11. Veselība
Mērķa grupa: Cits
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 22278.01 LVL / 31 698.75 EUR
Izlietotais grants: 19552.07 LVL / 27 820.09 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF3.4./1-40/02
Projekta īstenotājs: „Vecāki Jūrmalai”
Sadarbības partneris: Biedrība "Jauniešu apvienība Jūrmalai NEXT"
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.iemetaci.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 07.07.20