Начало > Источники финансирования

eea-norway


Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir izveidot unikālu muzeju Vidzemes reģionā – Mores kauju muzeju Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanai, kura tematika bāzējas uz II pasaules kara notikumiem Morē, Siguldas apkārtnē un Latvijā ar centrālo ideju „Latvija II pasaules kara krustugunīs un tās cilvēku likteņi pēc kara”. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- papildināt muzeja krājumu ar II pasaules kara un padomju perioda aculiecinieku atmiņu stāstījumu audioierakstos;
- pilnveidot padomju perioda mantojuma ekspozīcijas;
- nodrošināt nepieciešamos muzeja eksponātu un krājuma saglabāšanas apstākļus muzeja telpās, veicot muzeja ēkas siltināšanu un nomainot nolietojušos ēkas jumtu;
- popularizēt muzeja vērtības masas saziņas līdzekļos un veikt izglītojošo darbu izdodot aprakstus un vadot ekskursijas muzeja ekspozīcijās.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Pilnveidota Mores kauju muzeja ekspozīcija – veikti rekonstrukcijas darbi, sagatavoti jauni ekspozīcijas objekti, uzstādīti jauni stendi un ekspozīcija papildināta ar jaunieguvumiem un muzeja priekšmetiem, veikti mutvārdu liecību ieraksti, sakārtoti iegūtie foto materiāli, izveidots audio ierakstu krājums (20 CD), dokumentēts nonkonformistiskais padomju mantojums par tēmu „Latvijas tauta II pasaules kara krustugunīs un cilvēku likteņi pēc kara”;
- Stiprināta biedrības kapacitāte – apgūtas zināšanas dzīvesstāstu intervētāju semināru ciklā, iegādāta nepieciešamā tehnika;
- Noorganizēts projekta noslēguma pasākums, kurā atklāta atjaunotā un labiekārtotā muzeja ēka un prezentēti projekta rezultāti (30 dalībnieki);
- Veikta Mores kauju muzeja un projekta popularizēšana – papildināta mājas lapa www.moresmuzejs.lv, noslēgts līgums ar reklāmas portālu www.viss.lv, ievietotas saites uz muzeja mājas lapu Siguldas novada mājas lapā un tuvējo tūrisma objektu mājas lapās, sagatavota 1 preses relīze, izdots buklets „Mores kauju piemiņas vietas” latviešu, angļu, vācu un krievu valodā (kopā 6000 eks.).
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Bērni,Skolēni
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 54994.55 LVL / 78 250.19 EUR
Использованный грант: 49483.39 LVL / 70 408.52 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./1-38/05
Исполнитель проекта: „Mores Muzejs”
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
www: http://www.moresmuzejs.lv
Cтатус: проект осуществлён