ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Ciematu tūrisma plāns Seces pagastam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Biedrība
Reģioni: Vidzeme
Piešķirtais finansējums: 30970.24 LVL / 44 066.68 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0054
Projekta īstenotājs: Pasaku māja "Undīne"-Zaļais ordenis
Sadarbības partneris: Seces pagasta padome
Uzsākšanas datums: 29.12.2006.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
Juridiskā adrese: Parka iela – 1, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 6478836
Fakss: 7769273
Statuss: Pabeigts