ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšana iepirkumu procedūru piemērošanā Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Program: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Search projects
Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 25000.00 LVL / 35 571.80 EUR
Project number: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0112
Project Promoter: Latvijas Pašvaldību savienība
Start date of project: 01.07.2006.
Project finish date: 30.11.2006.
Legal address: Mazā pils iela 1, Rīga, LV-1050
Phone: Nav datu
Status: Pabeigts