Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informāc[..]

eslogo


Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija

Kompaktais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus

Apraksts

Detalizēta informācija

Projekta īstenotājs: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola
Sadarbības partneris: Latvijas vājdzirdīgo asociācija

Projektā sagatavotie materiāli